NO

BYGGE KARRIERE INNEN DRIFT OG SUPPORT

3. Oct

Hvordan få IT-jobb innenfor drift og support

En IT-jobb kan plassere deg innen en rekke ulike bransjer. Det er likevel mange som kjenner seg igjen i et ønske om å være der de store teknologiske endringene skjer. Men hvordan kommer man seg dit?


Develop

De fleste starter IT-karrieren på 1, 2, og 3 linje support, der du hjelper til med alt fra A (som «har du prøvd å skru av og på maskinen?») til Å. Det er her grunnmuren kommer på plass. Du blir kjent med Active directory, ulike virtualiseringsteknologier, nettverksoppbygging og brukerhåndtering.

Muligheten for faglig og personlig utvikling er kanskje en av de viktigste årsakene til at du hiver seg ut på jobbsøkemarkedet. Etter å lenge ha løst de enkle problemene for sluttbruker er du klar for å være med på en større del av den teknologiske utviklingen i et selskap. Kanskje du til og med drømmer om å bli prosjekt -eller teamleder?


Level up

Når du sitter på verdifull erfaring fra Service Management og er klar for å gå videre, vil Incident -og Problem Management være drifts-roller verdt å sikte etter. 

Som Incident Manager er du helt essensiell for enhver virksomhet. Hvis en uforutsett hendelse oppstår i nettverket, kan det påvirke forretningsdriften i negativ forstand. Du vil avdekke problemet og gjøre de riktige prioriteringene slik at organisasjonen fort kommer tilbake til normal drift. I denne rollen jobber du aktivt med å forhindre, identifisere, analysere og korrigere når problemene oppstår.

Som Incident Manager retter du opp etter hendelsen. Som Problem Manager er du derimot opptatt av å finne årsaken til hendelsen og løse det sånn at problemet ikke dukker opp igjen. Du jobber både proaktivt med å forhindre problemene, men også reaktivt med å korrigere etter hendelsen.

Hvis vi ser på IT-bransjen som et tre, er drift selve stammen. Her får du muligheten til å greine ut til server, applikasjoner, nettverk eller sikkerhet. Som driftskonsulent kan du være on-site hos kunde. Du kan sette opp og vedlikeholde hele IT-systemer, optimalisere nettverkssoner eller patche. Du kan være en rådgivende part som bistår med hvilke plattformer som skal brukes, eller sette opp og drifte selve AD-systemet. En drift-jobb gir deg rett og slett muligheten til å være mer hands-on.

Se våre ledige IT- stillinger her.

 

Hvilke taster skal du trykke på?

IT-bransjen er i utvikling. Det gjelder å komme i kontakt med de som har kommet langt teknologisk eller er på vei til å gjøre store teknologiske endringer. En drift-jobb på disse stedene vil være inngangen til større teknologisk ansvar, faglig utvikling og et nettverk med sterk teknisk kompetanse.

Det er likevel ikke alltid like lett å ta steget videre i karrieren. Søknader og intervjuer kan oppleves vanskelig for mange, men du trenger ikke være best på dette for å jobbe med IT-drift. Den koden kan nemlig en rekrutteringsrådgiver hjelpe deg å knekke.

Med rekruttering som fagområde hjelper vi med CV og jobbsøknad, forberedelser til intervjuer, og gir gode råd underveis. Vi kjenner bransjen godt, vet hvor du vil, og får frem dine beste egenskaper sånn at du også kommer deg dit. 

Som et knutepunkt mellom deg og tech-vinnerne på arbeidsmarkedet tar vi oss av prosessen, så du kan fokusere på techen.

Toptemp Network nina.trulsson@toptemp.no