NO

BYGGE KARRIERE DRIFT OG SUPPORT

3. Oct

Hvordan få IT-jobb innenfor drift og support

En IT-jobb kan plassere deg innen en rekke ulike bransjer. Det er likevel mange som kjenner seg igjen i et ønske om å være der de store teknologiske endringene skjer. Men hvordan kommer man seg dit?

Develop

For de fleste starter karrieren på 1, 2, og 3 linje support. Du kjenner deg kanskje igjen i å ha hjulpet med alt fra A (som «har du prøvd å skru av og på maskinen?») til Å. Det er her grunnmuren kommer på plass. Du blir kjent med Active directory, ulike virtualiseringsteknologier, nettverksoppbygging og brukerhåndtering.

Muligheten for faglig og personlig utvikling er kanskje en av de viktigste årsakene til at man hiver seg ut på jobbsøkemarkedet. Etter å lenge ha løst de enkle problemene for sluttbruker er man klar for å være med på en større del av den teknologiske utviklingen i et selskap. Kanskje man til og med drømmer om å bli prosjekt -eller teamleder?

Level up

Når du sitter på verdifull erfaring fra Service Management og er klar for å gå videre, vil Incident -og Problem Management være drifts-roller verdt å sikte etter. 

Som Incident Manager er du helt essensiell for enhver virksomhet. Hvis en uforutsett hendelse oppstår i nettverket, kan det påvirke forretningsdriften i negativ forstand. Du vil avdekke problemet og gjøre de riktige prioriteringene slik at organisasjonen fort kommer tilbake til normal drift. I denne rollen jobber du aktivt med å forhindre, identifisere, analysere og korrigere når problemene oppstår.

Som Incident Manager retter du opp etter hendelsen. Som Problem Manager er du derimot opptatt av å finne årsaken til hendelsen og løse det sånn at problemet ikke dukker opp igjen. Du jobber både proaktivt med å forhindre problemene, men også reaktivt med å korrigere etter hendelsen.

Hvis vi ser på IT-bransjen som et tre, er drift selve stammen. Her får du muligheten til å greine ut til server, applikasjoner, nettverk eller sikkerhet. Som driftskonsulent kan du være on-site hos kunde. Du kan sette opp og vedlikeholde hele IT-systemer, optimalisere nettverkssoner eller patche. Du kan være en rådgivende part som bistår med hvilke plattformer som skal brukes, eller sette opp og drifte selve AD-systemet. En drift-jobb gir deg rett og slett muligheten til å være mer hands-on.

Se våre ledige stillinger innen drift her: Ledige stillinger drift og support

Hvilke taster skal du trykke på?

The world is ever changing, og det er IT-bransjen også. Det gjelder å komme i kontakt med de som har kommet langt teknologisk eller er på vei til å gjøre store teknologiske endringer. En drift-jobb på disse stedene vil være inngangen til større teknologisk ansvar, faglig utvikling og et nettverk med sterk teknisk kompetanse.

Som Steve Jobs en gang sa; «The only way to do great work is to love what you do. If you haven´t found it yet, keep looking»Det er dog ikke alltid like lett å ta steget videre i karrieren. Du føler deg kanskje ikke så ram på søknadsskriving? Du får kanskje helt jernteppe i intervjusetting? Bekymre deg ei; du må ikke ha jobbsøkeskills for å jobbe med IT-Drift. Den koden kan nemlig rekrutteringsrådgiverne i Toptemp IT hjelpe deg å knekke. Lars Melcher er en av dem som hver dag jobber med å gjøre nettopp dette for sine kandidater.

Vårt fagområde er rekruttering. Derfor hjelper vi med CV og jobbsøknad, forberedelser til intervjuer, og gir gode råd underveis. Vi kjenner bransjen godt, vi vet hvor kandidatene våre vil, og vi får frem de gode egenskapene deres sånn at de også kommer seg dit.

Et rekrutteringsbyrå vil være knutepunktet mellom deg og tech-vinnerne på arbeidsmarkedet. La Toptemp IT ta seg av prosessen, så du kan fokusere på techen! Minimum effort, maximum reward.

Toptemp IT