NO

VÅRE SERTIFISERINGER

EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER

Med oss på laget skal du oppleve trygghet, tilgjengelighet, kvalitet og profesjonalitet.
Vi er kvalitetsbevisste, opptatt av bærekraft og tar vårt samfunnsansvar på alvor. For din sikkerhet er vi både Revidert Arbeidsgiver og ISO-sertifisert.

536x460 People1
536x460 Office3

ISO-SERTIFISERT


Vi tar kvalitet på alvor. Derfor er vi både ISO 9001 og ISO 14001-sertifisert.

ISO 9001


ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og viser hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene forventer. Standarden sier noe om hvordan vi leder prosesser og og hvordan vi drar nytte av å systematisere interne prosesser og verktøy.

Standarden er basert på følgende prinsipper:

Kundefokus
Lederskap
Menneskenes engasjement
Prosesstankegang
Forbedring
Bevisbasert beslutningstaking
Relasjonsledelse

En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at vi som bedrift jobber aktivt for å møte de krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet som våre kunder bør forvente. Til dags dato er det utstedt over 1,1 millioner ISO 9001-sertifikater til bedrifter i 184 land.

ISO 14001


ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring, og viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Det betyr at vi har fokus på å redusere vår miljøbelastning til et minimum. Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøledelse og krever at bedriften utarbeider miljømålsetninger og ledelsessystemene som kreves for å nå målsetninger.

Standarden er basert på følgende prinsipper:

Miljøpolitikk
Planlegging
Iverksettelse og drift
Kontroll og utbedring
Ledelsesevaluering

ISO 14001 krever at vi kartlegger alle miljøbelastninger og tilhørende aspekter, samt at vi iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrer på prioriterte områder.

En ISO 14001-sertifisering innebærer kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk og legger til rette for en bærekraftig vekst, og økt lønnsomhet. Det er ikke bare viktig for oss, men viktig for deg som kunde.

Hva er RA?


En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem av NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom revisjon av følgende områder: Ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølgning av langtidssykemeldte samt stillingsvernet. Revisjonen skjer hvert andre år.

Hva betyr ordningen for våre kunder og kandidater?


At vi er sertifisert som "Revidert Arbeidsgiver" bekrefter at Toptemp etterlever sentrale prinsipper i arbeidsmiljøloven og opptrer som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver.

RA-bedrift

Vårt ansvar


Vårt arbeid med mennesker er viktig og vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Gjennom systematisk jobbing skal vi bidra til et rettferdig og inkluderende arbeidsliv, et bedre likestilt arbeidsmarked, samt at flest mulig får realisert sine karrieremessige mål.

Vi er bevisst vår samfunnsmessige påvirkningskraft, og hvordan vi kan bidra til å ivareta menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder samt miljø- og antikorrupsjon. Vi har forpliktet oss til å ivareta våre kandidaters arbeidsforhold på en god måte, og har et internt styringssystem for kvalitet, arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling.

I tråd med FNs bærekraftsmål nr 5 og nr 10 jobber vi aktivt med likestilling og utjevning av forskjeller. Vårt mål er å sikre alle en fullstendig og reell deltakelse i arbeidslivet. Dette gjør vi blant annet ved å profilere et bredt spekter av ulike kandidater, og gi de med hull i CV’en en reell mulighet til deltakelse i arbeidslivet. Vi profilerer ulike mennesker, med ulike bakgrunner til ulike stillinger.

Det er et helt bevisst valg. For å utgjøre en forskjell, må vi gjøre en forskjell.

Vårt morselskap Amesto er tilsluttet FNs Global Compact, og har forpliktet seg til Global Compacts målsettinger knyttet til menneskerettigheter, miljøhåndtering og anti-korrupsjon. Amesto sluttet seg til FN-initiativet i 2012, på initiativ fra konsernsjef Arild Spandow, og bærekraftsmålene brukes aktivt som et rammeverk for pågående prosjekter.

Amesto er også et Miljøfyrtårn, som er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Vi har et miljømessig tankesett i vårt daglige arbeid, og arbeider aktivt for å redusere vår belastning på miljøet. Vi velger kollektiv transport så ofte det lar seg gjøre, og investerer i elbiler som alternativ til fossildrevne biler. Forretningsreiser holder vi til et minimum og holder primært videomøter med våre avdelingskontorer. Bestilling av markedsmateriell vurderes opp mot miljøhensyn, både med tanke på valg av leverandører og valg av produkt. Print holdes til et minimum, både på kontoret og ved større printbestillinger. Vi kildesorterer selvsagt og oppfordrer til redusert matsvinn i våre kantiner.

Til syvende og sist tror vi at den aller viktigste jobben vi gjør er å øke bevissthet rundt dette. Vi har et personlig ansvar for å følge etiske retningslinjer, men må samtidig sørge for at våre samarbeidspartnere ser verdien i bærekraftige valg.

Du som kunde skal vite at vi har et fremtidsrettet fokus, der bærekraft, miljø og sosialt ansvar står sterkt. For gjennom å engasjere oss, kan vi sammen utgjøre en forskjell for andre.

HMS


Vi tar sikkerhet på alvor.

For å ivareta sikkerheten både hos våre ansatte, våre kunder og våre samarbeidspartnere arbeider vi proaktivt for hindre ulykker og skader, samt driver kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid . Våre systemer sikrer at vi ikke presenterer kandidater uten påkrevde kvalifikasjoner og sertifikater. For ansatte om jobber i fagområder med risiko for skader besørger vi riktig sikkerhetsutstyr.

Organisasjonens etterlevelse av HMS-tiltak, kvalitet, arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling, samt relevante lover og forskrifter kontrolleres, og systemets hensiktsmessighet vurderes periodisk gjennom interne og eksterne revisjoner.

Tips til sosialt engasjement


Vi har lyst til å bidra direkte til en form for sosialt engasjement! Har du noen gode ideer til hva dette kan være? Kanskje vet du om et spennende arbeidsinitativ, kanskje har utdanningsinsititusjoner i utlandet behov for støtte, kanskje kan vi bidra med CV-ekspertise eller annet? Send oss en mail på adm@toptemp.no merket "Marked - sosialt engasjement"

 

 

 

Du kan stole på oss.


Vi er eksperter på å være arbeidsgivere og vi tar dette ansvaret på høyeste alvor. Tilliten vi får av våre kunder og ansatte er noe vi verdsetter svært høyt, og for å opprettholde denne tilliten jobber vi kontinuerlig for å sikre og ivareta deres trygghet.
Våre systemer er oppdaterte, effektive og compliant. Systemene sørger blant annet for at vi ikke leverer kandidater som ikke har de påkrevde kvalifikasjoner og sertifikater, og to ganger i året blir vi revidert på kvalitet, miljø og evnen til å drive et seriøst og kompetent bemanningsselskap - gjennom Revidert Arbeidsgiver, ISO 9001 og ISO 14001. Vi er en transparent samarbeidspartner, og inviterer gjerne til å komme på revisjon - vår dør er alltid åpen!

Vi ansetter mennesker med den rette kompetansen, utvikler våre ansatte, tilrettelegger for faglig påfyll og jobber systematisk med kultur og arbeidsmiljø. Vi er stolte av å kunne levere kvalifisert personell, som har det minst like godt i et arbeidsforhold med oss, som om de skulle
jobbet fast hos dere.

På sett og vis anser vi oss selv som en del av dere. Og da kan kun det beste forventes!

GDPR

Ditt personvern er viktig for oss.


Vi er svært opptatt av å beskytte deg og dine personopplysninger. Du kan lese mer om vår personvernpolicy her:

 

 

REVIDERT ARBEIDSGIVER

Vi er stolte over å være en RA-bedrift.


Et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. For å kunne bli Revidert Arbeidsgiver må bedriften være medlem av NHO Service og Handel, være registrert hos Arbeidstilsynet og være organisert som et norsk aksjeselskap. Du kan lese mer om dette her:

 

ISO SERTIFISERT

Vi er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert.

Hva betyr dette? ISO 9001 gir oppskriften på hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene forventer. Standarden sier noe om hvordan man skal lede prosesser og blir mer effektiv i det man driver med. ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Den setter fokus på hvordan du kan redusere belastningen selskapet har på miljøet

.

Lurer du på noe?


Har du spørsmål rundt våre sertifiseringer eller ønsker å bli kunde ? Bare fyll inn dette skjemaet så blir du kontaktet av rett person fortløpende. Fyll inn skjemaet under, så hører du fra en av våre kundeansvarlige snarlig. Haster det? Ring oss på 23 36 55 00, så snakkes vi!