NO

SKRIV DIN BESTE CV

HVORDAN SKRIVER DU EN GOD CV?

For en arbeidsgiver eller et bemanningsbyrå er CV-en et av de viktigste dokumentgrunnlagene for å finne riktig person til rett stilling. CV-en dokumenterer din faglige kompetanse og bidrar til å tegne et helhetlig bilde av deg som jobbsøker. 

Men hvordan kan du skrive en CV som arbeidsgiveren blir glad for å plukke ut av bunken? Her er våre 8 beste tips:

1. Formalia


Elementært og kanskje unødvendig å nevne, men vi presiserer likevel viktigheten av at navn, adresse, epost, telefonnummer og fødselsdato kommer tydelig fram på CV-en, og at informasjonen er oppdatert. Du blir kanskje overrasket over å høre at mange jobbsøkere skriver sitt eget navn feil på CV-en, men det er helt sant. Det er derfor en god investering å bruke tid på å kontrollere at denne informasjon er riktig skrevet.

2. Bilde


Om du vil ha bilde av deg selv på CV-en eller ikke, er opp til deg. Dersom du velger å legge ved bilde er det lurt å passe på at det fremstår profesjonelt og er av god kvalitet. Sørg for at det kun er du som er med i bildet.

3. Kort om meg


Selv om søknaden er stedet for å gi mer utfyllende informasjon om deg selv, dine erfaringer, ferdigheter og interesser, kan det være lurt å ha en kortfattet tekst om dette i CV-en også. Noen arbeidsgivere ser utelukkende på CV-en for enkelte stillinger. Ved å ha med en liten tekst om deg selv sikrer du at informasjonen når frem. Pass samtidig på at du ikke gjentar deg selv i CV-en og søknaden, og at teksten vekker interesse!

4. Arbeidserfaring


For at arbeidsgiver skal få en grunnleggende forståelse av hvorvidt du passer til stillingen, må du sette opp en tydelig oversikt over hvor du har jobbet, hvilken stilling du har hatt, i hvilken tidsperiode du var ansatt i stillingen, og noen stikkord om oppgaver og ansvarsområder. Dette gir den som leser CV-en din et inntrykk av hvilken kompetanse du har, men også hvorvidt du har erfaring med å jobbe under press, arbeide selvstendig eller håndterer å samarbeide.

Arbeidserfaringene dine lister du opp i omvendt kronologisk rekkefølge. Det vil si, start med den siste stillingen du hadde eller den du har i dag, og jobb deg bakover i tid.

5. Utdanning


Hvilken retning du gikk på videregående skole og en eventuell høyere utdanning, er viktig informasjon for en potensiell arbeidsgiver for å få innsikt i din faglige tyngde. På samme måte som du lister opp arbeidserfaringene dine, lager du en oversikt over utdannelsen din. Hvor har du studert, hva har du tatt graden din i, i hvilken tidsperiode studerte du for den graden og noen stikkord om hva du har lært. Dersom du har tatt spesialiseringer eller valgfag, er dette også fint å fremheve i CV-en din.

Utdanningen din lister du opp i omvendt kronologisk rekkefølge. Det vil si, start med den siste graden du tok eller den du tar i dag, og jobb deg bakover i tid.

6. Andre ferdigheter, egenskaper og kurs


Her kan du liste opp andre detaljer om deg selv, som enten er direkte relevant for stillingen, eller som gir et bedre helhetlig bilde av hvem du er.
Det man ofte ser etter er eventuelle programmer, verktøy eller systemer du kan. Gi også en oversikt over språk, eventuelle kurs du har tatt, verv du har eller har hatt, i tillegg til en interesse eller to.

Har du for eksempel tatt på deg verv som leder i FAU eller som styreleder i borettslaget, kan dette gi en indikasjon på at du er en ressurssterk person som ønsker å bidra til fellesskapet.

7. Referanser


Hvorvidt referansene dine står listet på CV-en din, er opp til deg. Du bør likevel alltid ha de klare, slik at de kan oppgis ved forespørsel. Husk at en referanse bør være informert om at de kan bli kontaktet, og gi dem gjerne noe informasjon om stillingen du har søkt på slik at de har muligheten til å forberede seg før en samtale.

Du kan også liste referansene dine i profilen din når du registrerer deg hos oss!

8. Oppsett og utforming 


En CV skal helst være 1 A4 side. Dersom du opplever at CV-en blir 2 sider eller lenger kan du vurdere å fjerne irrelevante stillinger, eller gruppere liknende stillinger sammen for fortsatt å gi et bilde av ferdighetene du har opparbeidet deg.

Dropp forkortelser som andre ikke har samme grunnlag for å forstå, og hold postene korte og konsise.

Husk at 4 øyne ofte er bedre enn 2. Hvis du har en venn som kan lese over for eventuelle skrivefeil, kan du spare deg for uheldige tabber.

Vær gjerne kreativ med layout og design, men ikke la det gå på bekostning av lesbarheten. Målet med CV-en din er å gi leseren en god forståelse av hva du kan og hvem du er, gjerne på en interessant måte.

Link gjerne til LinkedIn-profilen din, med oppdatert og utfyllende informasjon.

Mer for deg som er på jobbjakt

7 steg til drømmejobben

Som nyutdannet eller helt i starten av karrieren, er du kanskje usikker på hvordan du skal klatre den berømte karrierestigen. Kanskje har du allerede tanker om hvor du vil og hva du skal, eller kanskje tenker du at veien blir litt til mens du går. Uansett kan det være greit å være bevisst på hva du bør gjøre for å sikre drømmejobben litt lenger...

Les mer

7 tips til videosøknaden

Fra tid til annen mottar vi videosøknader fra våre kandidater, hvilket vi synes er veldig gøy. Men; å sende inn videosøknad fordrer at du behersker formatet og evner å vekke nysgjerrigheten på riktig måte.

Er du typen som liker å stå foran kamera og prate til mange mennesker? Er du generelt bekvem med oppmerksomhet? Da har du et klart fortrinn...

Les mer

Fremtidens jobber

For bare få år siden var både smarttelefoner, sosiale medier, performance managers og cyberagenter ganske gresk for de fleste av oss. I dag er de en del av hverdagen. 

Det grønne arbeidsskiftet

Verden er i konstant endring og kommer ikke til å slutte å bevege seg; på samme måte som karriereveiene våre stadig endres. Ifølge World Economic...

Les mer