NO

SKRIV EN GOD SØKNAD

HVORDAN SKRIVE EN SØKNAD SOM SKILLER SEG UT

En god søknad er en som adresserer kvalifikasjoner, ferdigheter, styrker – og ikke minst personlighet! Her skal du fortelle hvorfor du søker på akkurat denne stillingen hos akkurat denne bedriften, på en måte som vekker nysgjerrigheten og gir god lesning. Målet er å få leseren til å ville invitere deg til et intervju for en mer utfyllende samtale.

La oss se nærmere på innholdet i en god søknad.

Toptemp-velkommen-2
kodehode

Research


Det er lett å se om en jobbsøker har satt seg inn i bedriften og har et godt grep om hvem de søker en stilling hos. Du bør ha et bevisst forhold til hvem du henvender deg til. Hvilke verdier har bedriften? Hvilke målsetninger har de? Hva ser de etter og hvilket behov skal du dekke? Bruk denne innsikten i søknadsteksten til å svare ut hvorfor du er riktig person for stillingen.

Nøkkelelementer


I tillegg til å bruke innsikt i bedriften og stillingsutlysningen til å skrive søknaden din, må du få frem hvorfor du søker. Hva er motivasjonen din og hvorfor er du riktig person for stillingen?

Du kan bruke tidligere erfaringer og opparbeidede ferdigheter til å svare ut disse spørsmålene på en måte som gir en bedre forståelse av hvem du er. Kom gjerne med eksempler på det du snakker om for å ytterligere understreke kvalifikasjonene dine.

Det overrasker deg kanskje å høre at mange glemmer å få med hvilken stilling de søker på? Joda! Dette er elementært og viktig å få tydelig frem. I tillegg er det fint å si noe om hvordan situasjonen din ser ut i dag. Er du i en stilling nå? Hvorfor ønsker du å gjøre et bytte? Si gjerne også noe om hvor fort du kan starte. Dette er spesielt relevant dersom utlysningen kommuniserer en snarlig oppstart.

I CV-en din gir du en oversikt over utdannelse og arbeidserfaringen du har. Søknaden er stedet å trekke frem det mest relevante i forhold til stillingen du søker på, og snakke noe rundt hvorfor. Hva har du gjort som kan brukes i stillingen du nå søker på? Hvilke ferdigheter og lærdommer kan du ta med deg? Bruk stillingsutlysningen når du svarer på dette, for å luke ut unødvendig informasjon. Prøv å forstå hva arbeidsgiveren trenger svar på, og svar på dette.

Identitet


Søknadsbrevet er en rekrutterer eller arbeidsgivers aller første møte med deg som jobbsøker. Derfor er det viktig å ikke bare få frem kvalifikasjoner og faglig kompetanse, men hvem du er som person. Forhåpentligvis skal du ikke bare fylle rollen, men passe inn i arbeidsmiljøet.

Personlighet er viktig når man skal finne riktig match, både for deg og for bedriften. Det finnes ingen fasit på hvem den rette søkeren er. En junior kan ofte være et riktigere valg enn en senior for enkelte bedrifter, og en utadvendt person trumfer ikke nødvendigvis en introvert. Det viktige er hvordan du velger å fremheve de riktige styrkene i forhold til jobben du søker på, og at du fremstår som ærlig og oppriktig. 

Språk


Søknaden skal gjøre et godt førsteinntrykk. Derfor er det viktig at språket er riktig og fritt for skrivefeil. Prøv å få en følelse av hvilken tone of voice stillingsutlysningen er skrevet med. Tone of voice handler ikke bare om hva som blir sagt, men hvordan det blir sagt. Bruk utlysningens tone of voice i søknaden din for å vise at du har forstått hva bedriften ser etter og for å skape en følelse av at dere snakker samme språk. Er søknaden kreativ, så svarer du kreativt. Er tonen i utlysningen mer formell, så svarer du mer formelt.

Hold teksten lett og ledig, uten unødvendige fyllord. Når du er kort og konsis skaper du god lesning. Prøv samtidig å ikke gjenta deg selv. Varier ordene du starter setningene dine med, og adjektivene du bruker for å beskrive deg selv, opplevelser og lærdommer.

En optimal jobbsøknad holder seg til 1 A4 side. Det krever at du klarer å holde innholdet spisset, samtidig som du får vist hvem du er på en god måte.

Les gjennom teksten din. Sjekk at dine viktigste kvalifikasjoner kommer tydelig frem og vis engasjement for stillingen. Skriv aldri noe negativt om tidligere arbeidsgivere, det vil bare ende opp med å sette deg selv i et dårlig lys.

 

On-Ofshore bilder-23
On-Ofshore bilder-23

Mer for deg som er på jobbjakt

7 steg til drømmejobben

Som nyutdannet eller helt i starten av karrieren, er du kanskje usikker på hvordan du skal klatre den berømte karrierestigen. Kanskje har du allerede tanker om hvor du vil og hva du skal, eller kanskje tenker du at veien blir litt til mens du går. Uansett kan det være greit å være bevisst på hva du bør gjøre for å sikre drømmejobben litt lenger...

Les mer

7 tips til videosøknaden

Fra tid til annen mottar vi videosøknader fra våre kandidater, hvilket vi synes er veldig gøy. Men; å sende inn videosøknad fordrer at du behersker formatet og evner å vekke nysgjerrigheten på riktig måte.

Er du typen som liker å stå foran kamera og prate til mange mennesker? Er du generelt bekvem med oppmerksomhet? Da har du et klart fortrinn...

Les mer

Fremtidens jobber

For bare få år siden var både smarttelefoner, sosiale medier, performance managers og cyberagenter ganske gresk for de fleste av oss. I dag er de en del av hverdagen. 

Det grønne arbeidsskiftet

Verden er i konstant endring og kommer ikke til å slutte å bevege seg; på samme måte som karriereveiene våre stadig endres. Ifølge World Economic...

Les mer