HVORDAN HÅNDTERE ET VANSKELIG ARBEIDSMILJØ

1. Sep

Din guide til å håndtere et vanskelig arbeidsmiljø

Uansett hvilken bransje du jobber i – om det er i energisektoren, innen telekom, infrastruktur, IT, logistikk eller på restaurant, tilbringer du en betydelig del av livet ditt på jobb. Det har derfor mye å si hvordan arbeidsmiljøet oppleves der du er.

 

Et godt arbeidsmiljø preges av en atmosfære der de ansatte føler seg respektert, verdsatt og oppmuntret til å yte sitt beste. Andre kjennetegn kan være:

 • Åpen kommunikasjon

 • Klare forventninger

 • Et positivt samarbeidsklima

 • Medarbeidere som har tilgang på nødvendige ressurser

 • Rom for personlig og faglig utvikling

 • En god balanse mellom arbeid og fritid

 

Et dårlig arbeidsmiljø kjennetegnes derimot ofte av manglende kommunikasjon, varig stress, misnøye og mangel på støtte. Det kan være anspent stemning og konflikter, baksnakking og spydige kommentarer, utestenging og kolleger som unngår hverandre.

Arbeidsmiljøet kan ha surnet av flere grunner. Det kan være usunn konkurranse blant kolleger, nedverdigende holdninger og handlinger, konflikter som eskalerer, liten mulighet for personlig eller faglig utvikling, eller en generell følelse av usikkerhet.

Et dårlig arbeidsmiljø påvirker ikke bare trivsel, men kan ha vidtrekkende konsekvenser for samarbeidet, produktiviteten, og de ansattes mentale og fysiske helse. Det er derfor viktig å identifisere og ta tak i problemene knyttet til et dårlig arbeidsmiljø, for å skape en mer positiv og støttende atmosfære for alle.

 

Så hva kan du gjøre?

Alle påvirkes av et vanskelig arbeidsmiljø, både ledere og ansatte - og alle kan bidra til å gjøre noe med det.

Ledere spiller en avgjørende rolle i å forme arbeidsmiljøet. Her er noen skritt du som leder kan ta for å forbedre situasjonen:

 1. Fremme åpen kommunikasjon: Oppmuntre til ærlige samtaler og tilbakemeldinger. Skap et miljø der de ansatte føler seg trygge på å dele sine bekymringer og ideer.

 2. Klare forventninger: Vær tydelig og realistisk med forventninger til de ansatte. Dette bidrar til å unngå misforståelser og frustrasjon.

 3. Støtte utvikling: Tilby muligheter for opplæring og faglig utvikling.

 4. Frem teamarbeid: Oppmuntre til samarbeid og bidra til å styrke båndet mellom de ansatte.

 

Men hva kan du som ansatt gjøre?

 1. Ta ansvar for egen trivsel: Vær oppmerksom på dine egne følelser på jobb og ta initiativ til å forbedre din egen arbeidsdag der det går.

 2. Frem positivitet: Prøv å opprettholde en positiv holdning, selv i krevende situasjoner. Positivitet smitter.

 3. Løs konflikter konstruktivt: Hvis du opplever en konflikt, adresser den på en respektfull og konstruktiv måte. Åpen dialog kan bidra til å finne løsninger.

 4. Bygg relasjoner: Jobb med å etablere gode relasjoner med kollegene dine. Et sterkt sosialt nettverk kan gjøre arbeidsdagen mer tilfredsstillende.

Et godt arbeidsmiljø kan bidra til økt produktivitet, trivsel og samarbeid. Et vanskelig arbeidsmiljø kan derimot føre til stress, misnøye, til og med helseproblemer. Uavhengig av hvilken bransje du jobber i er et trivelig arbeidsmiljø avgjørende for suksess og trivsel. Å prioritere åpen kommunikasjon, klare forventninger, faglig utvikling og positivt samarbeid kan bidra til å skape et miljø der alle kan trives og yte sitt beste.

Husk at selv små endringer kan ha stor innvirkning!

Toptemp web@toptemp.no