HVOR TILPASNINGDYKTIG ER DU?

18. Sep

Hvordan håndterer du endring og omstilling i arbeidslivet?

En ny leder med nye ideer. Selskapet blir kjøpt opp. AI tar innersving på bransjen. Teamet skal omstruktureres. Ikke rent sjeldent må du som arbeidstaker finne fotfestet på nytt i arbeidslivet.

Å være tilpasningsdyktig kan handle om å tilpasse seg endringer, omfavne nye utfordringer og å mestre en skiftende arbeidssituasjon. Dette er vi opptatt av, fordi vi vet at fremtidens arbeidsmarked i større og større grad kommer til å kreve at vi evner å omstille oss. Da blir personlige egenskaper vel så viktige som erfaringen du har i bagasjen.

 1. Teknologisk utvikling: Jobber som tidligere krevde manuell innsats kan nå bli automatisert, og nye yrker dukker opp. Å være tilpasningsdyktig innebærer å omfavne ny teknologi, tilegne seg digitale ferdigheter og å lære seg nye arbeidsverktøy.

 2. Endrede arbeidsmønstre: Med et økt fokus på fleksibilitet og fjernarbeid må du som arbeidstaker tilpasse deg nye arbeidsmodeller, balansere jobb og privatliv, og opprettholde produktivitet.

 3. Økonomiske svingninger: Økonomien er ofte i endring og det påvirker arbeidsmarkedet. Tilpasningsdyktige arbeidstakere er bedre rustet til å håndtere økonomisk usikkerhet, enten det gjelder å skifte jobb, se etter nye inntektskilder eller restrukturere sin nåværende rolle.

Som mennesker håndterer vi omstilling forskjellig. Er du handlekraftig i møtet med en uforutsett endring? Mer observerende og reflekterende? Er du den som baner ut en ny retning og går fremover? Eller den som bruker tid på å bygge opp igjen etter en omstillingsprosess? Evnen til å møte utfordringer med positivitet, nysgjerrighet og fleksibilitet er noe mange arbeidsgivere ser etter.

 

Så hvem er du i en omstillingsprosess?

Jason Shen, coach i motstandsdyktighet, hjelper folk å håndtere endringer i sine profesjonelle og private liv. Han mener det finnes et par arketyper vi kan bli, i møte med forandring:

 1. Krigeren: Du engasjerer deg og tar aktive valg for å komme i mål.

 2. Helbrederen: Du tar vare på de rundt deg under omstillingen.

 3. Pioneren: Du ser nye veier og drar med deg de andre for å nå nye mål.

 4. Den lærde: Du reflekterer og bruker tidligere erfaringer til å løse utfordringene du står ovenfor.

 

Avhengig av hvilken arketype du er i omstillingssituasjoner kommer det også med noen råd:

 1. Krigeren: Ikke la proaktiviteten din hindre deg i å gå fremover.

 2. Helbrederen: Det kan være viktig å minne kolleger på at dere vil komme tilbake til stabilitet og trygghet igjen.

 3. Pioneren: Husk at ikke alle kommer seg videre like fort som deg. Del den evnen du har til å se det store bildet på en positiv og tålmodig måte.

 4. Den lærde: I etterkant av en omstilling vil det være viktig å løfte frem det dere har lært og hvordan det vil styrke dere som team. 

 

Å være tilpasningsdyktig kan åpne nye dører. Det gjør det lettere å takle utfordringer med selvtillit og å finne løsninger når problemene oppstår. Arbeidsgivere verdsetter også tilpasningsdyktige ansatte, blant annet fordi de bidrar til å opprettholde produktivitet og innovasjon, selv i tider med usikkerhet. Suksess i arbeidslivet handler ikke bare om å ha de nødvendige ferdighetene og erfaringen, men også om å kunne tilpasse seg et skiftende landskap. Ved å dyrke tilpasningsdyktighet som en kjernekompetanse kan du navigere deg vellykket gjennom de utfordringene arbeidslivet kan bringe med seg.

 

Skulle du gjerne ha blitt litt mer tilpasningsdyktig? Da har vi noen tips til deg:

 1. Utfordre deg selv til å tenke 3 positive tanker om prosessen du skal gjennom, før du lar motviljen og frykten komme på banen.

 2. Hold deg faglig oppdatert og invester tid i å lære nye ferdigheter.

 3. Utvid ditt faglige nettverk.

 4. Prøv nye ting, også på privaten. Jo mer vandt du er til å møte på nye situasjoner, jo bedre håndterer du de.

 5. Øv deg på selvledelse. Med det mener vi både egen tidsstyring, prioriteringer og målsetting.

Toptemp web@toptemp.no