NO

TRANSPORT OG LOGISTIKK KONFERANSEN 2023

14. Aug

Toptemp Logistics er klare

Fra 28. – 29. september vil Nova Spektrum i Lillestrøm by på interessante foredrag, spennende diskusjoner og nettverksbygging for logistikkbransjen. Transport og Logistikk konferansen har blitt en av de viktigste møteplassene for næringen. Da er det klart at også vi skal være med!

– Vi er svært glade for at Toptemp Logistics er på plass som både utstiller og deltager på konferansen, forteller Jo Eirik Frøise, prosjektleder for Transport & Logistikk 2023.

Etter noen tyngre år for bransjen kjenner også vi som rekrutterer og bemanner til næringen på viktigheten av å ha en plass der aktørene kan møtes. Med et spennende og engasjerende program, der vi stiller sammen med nærmere 200 andre utstillere fra hele landet, er dette noe vi gleder oss stort til. Men hva kan vi forvente?

Trender B2B og B2C

I slutten av september vil vi blant annet få et øyeblikksbilde i hvilke trender som regjerer ute blant både vareeiere og transportører. Foredragsholdere vil fortelle om trender mellom virksomheter, og mellom bedrift og forbruker. 

Klima i fokus

Med et søkelys på grønn logistikk vil vi i år få et enda bedre innblikk i hvilke konkrete tiltak næringen kan ta for å bidra til utslippskutt. NHO har i samarbeid med flere aktører lansert prosjektet Grønn Landtransport og Grønt Luftfartsprogram, som vil få mye fokus under konferansen.

Et utfordrende år

En verden i krise har hatt konsekvenser, også for godstransport. Flere måneder med mangel på kontainere fra Asia til Europa, transportutfordringer og mangel på sjåfører er blant vanskene bransjen har stått ovenfor. Det vil derfor bli snakket om hva dette har gjort for handelsbalansen mellom Europa, USA og Asia, blant annet med representanter fra både vareeiere og transportører som har opplevd dette i egen drift.

Ministerbesøk

Transport & Logistikk-messen har blitt en viktig konferanse for alle med en interesse for samferdsel i Norge. Her møtes både politikere og lederne av transport- og logistikkbedriftene til felles meningsutveksling. Med et statsbudsjett rett rund hjørnet skal man heller ikke se bort ifra at transportkomitéen, medlemsbedriftene og politisk ledelse i samferdselsdepartementet er klare for å debattere aktuelle saker.

– Invitasjonene til både departement og partiene er for lengst sendt av gårde. Både samferdselsministeren og stortingspolitikere er tradisjonen tro og følger sine forgjengere i å benytte konferansen som en arena for møter med en næring de skal jobbe sammen med de neste årene. I programmet har vi lagt opp til politiske dueller, også på de fleste transportområdene, forteller Frøise.

Vi gleder oss til to spennende dager på Nova Spektrum den 28. og 29. september!

Klikk her for påmelding og informasjon

Toptemp Logistics linda.skagerberg@toptemp.no