NO

DE AVGJØRENDE SAMTALENE

4. Apr

Hva du må tenke på før referansesjekken

Gode referanser er viktige i ansettelsesprosessen. Referansene kan være den avgjørende faktoren som bestemmer om du faktisk får jobben eller ikke, og derfor er det viktig at du har tenkt gjennom hvem du ønsker å benytte som referanser, samt forberede disse på den gode samtalen.

Hvorfor referanser?

Mange lurer på hvorfor referanser er så viktige. Det er selvfølgelig for å trygge arbeidsgiver om at det du har sagt i intervjuet, faktisk stemmer overens med virkeligheten. Her får rekrutterer mulighet til å finne ut mer om deg, og danne seg et enda bedre bilde av om du kommer til å passe inn i den nye rollen.

Det er viktig at du samtidig forstår at dette ikke er en måte for rekrutterer å grave opp mest mulig info om dine svake sider, men rett og slett kartlegge din kompetanse og din motivasjon på et enda mer inngående plan.

 

Hvem bør være referanser?

Det kan være lurt å velge et sted mellom 3 til 5 personer, slik at rekrutterer får flere muligheter å velge mellom. Du bør velge referanser som er så ferske som mulig, og fortrinnsvis noen som har hatt lederansvar for deg. Det gir økt troverdighet, og enda mer "pondus".

Rekrutterer er opptatt av å snakke med noen som kan uttale seg om hvordan de opplever deg i situasjoner som er relevante for rollen du søker, og da er det jo en klar fordel at vedkommende både vet og husker hvordan du opptrer i disse situasjonene. Var din tidligere leder fornøyd med deg er dette selvsagt et stort pluss, men ikke vær redd for at de også nevner forbedringspotensiale. Det gir god innsikt i en mulig onboardingsprosess hos ny arbeidsgiver.

Når du ber folk om å stille som referanse, kan det være lurt å nevne at en referansesamtale kan ta litt tid. Prøv derfor å forbered din referanse så godt som mulig, slik at referansesamtalen ikke tar opp for mye tid.

Hva er rekrutterer opptatt av?

Det viktigste for rekrutterer er å få bekreftet din oppriktighet, din kompetanse og din motivasjon. Ofte undersøker de også hvilke forbedringsområder du har, og hvordan du vil passe inn i det nye miljøet. Ofte undersøker de hvordan du bidro faglig og sosialt på tidligere arbeidsplass.

En referanseperson deler sine egne oppfatninger og erfaringer om deg, og av og til er dere kanskje ikke enige om hvordan du opptrer i ulike situasjoner. Dette trenger ikke være utslagsgivende, men det er viktig at du er ærlig i din egen fremstilling av deg selv, slik at dette inntrykket bekreftes i samtaler med andre. Ærlighet og oppriktighet er en klar forutsetning for å lande drømmejobben.

Noen ganger kan rekrutterer be om andre eller flere referanser enn de du allerede har satt opp. Da er det viktig at du er komfortabel med dette, og at du godkjenner innhenting av andre referanser. 

Tips til deg

Noen gode råd til referansesjekk-prosessen kan være godt å ha i bakhodet! Du bør for eksempel:

- Forlate din tidligere arbeidsplass på en god måte. At du avslutter med en god tone, kan være avgjørende for fremtidige jobber - når referansetelefonene skal tas.

- Informer dine referansepersoner på forhånd, slik at de også har tid til å reflektere over hvorvidt, eller hvordan, du vil passe inn, hva du kan bidra med etc. Du bør også på forhånd innhente godkjennelse fra disse, på at du fører dem opp som referanse. Referansesamtaler som kommer bardust på, kan fort gå i din disfavør.

- Velg "ferske" referanser, for en best mulig gjengivelse av deg som ansatt. Det mest normale er å velge referanser fra de 1-2 siste jobbene du har hatt, eventuelt lenger tilbake dersom du hadde en mer relevant rolle tilbake i tid.

- Ikke bruk familie eller venner. Disse kan fort oppleves som subjektive, og er vanskelig for rekrutterer å finne validitet i. 

- Fremstår referansene som lite reflekterte, nyanserte eller oppriktige kan referansene også gi et dårlig inntrykk. Velg noen du mener kan snakke godt for seg, men som også har en faktisk, nær arbeidsrelasjon til deg.

Kort oppsummert:

En god referanse vil øke din troverdighet. En dårlig referanse kan gjøre det motsatte. Velg dine referanser med omhu.

Toptemp web@toptemp.no