NO

DE AVGJØRENDE SAMTALENE

4. Apr

Hva du må tenke på før referansesjekken

Gode referanser er viktige i ansettelsesprosessen. Referansen din kan være den avgjørende faktoren som bestemmer om du får jobben eller ikke. Derfor er det viktig at du har tenkt gjennom hvem du ønsker å benytte som referanse og forberede disse på den gode samtalen.

Hvorfor referanser?

Mange lurer på hvorfor referanser er så viktige. Det er selvfølgelig for å trygge arbeidsgiver om at det du har sagt i intervjuet faktisk stemmer overens med virkeligheten. Her får rekrutterer mulighet til å finne ut mer om deg og danne seg et enda bedre bilde av om du kommer til å passe inn i den nye rollen.

Det er viktig at du samtidig forstår at dette ikke er en måte for rekrutterer å grave opp mest mulig informasjon om dine svakere sider, men rett og slett kartlegge kompetansen og motivasjonen din i større grad.

Hvem bør være referanser?

Det kan være lurt å velge et sted mellom 3 til 5 personer, slik at rekrutterer får flere muligheter å velge mellom. Du bør velge så nylige referanser som mulig, og fortrinnsvis noen som har hatt lederansvar for deg. Det gir økt troverdighet og enda mer "pondus".

Rekrutterer er opptatt av å snakke med noen som kan uttale seg om hvordan de opplever deg i situasjoner som er relevante for rollen du søker. Da er det en klar fordel at vedkommende både vet og husker hvordan du opptrer i disse situasjonene. Var din tidligere leder fornøyd med deg er dette selvsagt et stort pluss, men ikke vær redd for at de også nevner forbedringspotensialer. Det gir god innsikt i en mulig onboardingsprosess hos ny arbeidsgiver.

Når du ber folk om å stille som referanse kan det være lurt å nevne at en referansesamtale kan ta litt tid. Prøv derfor å forberede vedkommende så godt som mulig slik at referansesamtalen ikke tar opp for mye tid.

Hva er rekrutterer opptatt av?

Det viktigste for rekrutterer er å få bekreftet din oppriktighet, kompetanse og motivasjon. Ofte ser de også etter hvilke forbedringsområder du har, hvordan du vil passe inn i det nye miljøet, og hvordan du bidro faglig og sosialt på tidligere arbeidsplass.

En referanse deler sine egne oppfatninger og erfaringer om deg. Av og til er dere kanskje uenige om hvordan du opptrer i ulike situasjoner. Dette trenger ikke være utslagsgivende, men det er viktig at du er ærlig i din egen fremstilling av deg selv, slik at dette inntrykket bekreftes i samtaler med andre. Ærlighet og oppriktighet er en klar forutsetning for å lande drømmejobben.

Noen ganger kan rekrutterer be om andre eller flere referanser enn de du allerede har satt opp. Da er det viktig at du er komfortabel med dette og at du godkjenner innhenting av andre referanser. 

Tips til deg

Noen gode råd til referansesjekk-prosessen kan være godt å ha i bakhodet!

- Forlat din tidligere arbeidsplass på en god måte. At du avslutter med en god tone, kan være avgjørende for fremtidige jobber - når referansetelefonene skal tas.

- Informer dine referansepersoner på forhånd, slik at de også har tid til å reflektere over hvorvidt, eller hvordan, du vil passe inn, hva du kan bidra med osv. Du bør på forhånd innhente godkjennelse fra referansene, på at du fører dem opp som referanse. Referansesamtaler som kommer bardust på kan fort gå i din disfavør.

- Velg nylige referanser for en best mulig gjengivelse av deg som ansatt. Det vanligste er å velge fra de 1-2 siste jobbene du har hatt, eventuelt lenger tilbake dersom du hadde en mer relevant rolle.

- Ikke bruk familie eller venner. Disse kan fort oppleves som subjektive og er vanskelig for rekrutterer å finne validitet i. 

- Fremstår referansene som lite reflekterte, nyanserte eller oppriktige kan referansene også gi et dårlig inntrykk. Velg noen du mener kan snakke godt for seg, men som også har hatt en nær arbeidsrelasjon til deg.

Kort oppsummert:

En god referanse vil øke din troverdighet. En dårlig referanse kan gjøre det motsatte. Velg dine referanser med omhu.

Toptemp web@toptemp.no