NO

HVORDAN HÅNDERER DU STRESS PÅ JOBBEN?

14. Apr

Er stress på jobben bare farlig?

Er det én ting vi er glade for så er det hvordan fokuset på psykisk helse på jobb har vokst med årene. Hvordan vi jobber for og snakker om «work/life balanse» på en mer realistisk måte enn tidligere, gjennom å virkelig gå inn i hva det er som skaper både balanse og ubalanse.

En av de vanligste årsakene til dårlig psykisk helse, som konsekvens av jobben, er stress. Ekspertene sier likevel at ikke alle typer stress er farlig, men kan fungere som motiverende og stimulerende i mindre doser. Det er i det langvarige stresset på jobben at de helseskadelige konsekvensene kan ligge.

 

Da er det viktig å være obs på hvilke symptomer som tyder på negativt stress:

 • Uro og nedstemthet
 • Kortere lunte
 • Problemer med hukommelse og irritasjon
 • Beslutningsvegring
 • Søvnproblemer
 • Smerter i muskler og ledd

Men hvorfor opplever vi stress på jobb?

Noen av de viktigste årsakene til varig stress på jobben er dårlig organisering, uklare rammer og urealistiske forventinger til prestasjon og oppgaver. Ansvaret for å skape et arbeidsmiljø som tar høyde for dette ligger hos arbeidsgiver, men fordi vi er forskjellige som mennesker vil også dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker være helt avgjørende.

 

Så hvordan kan du som arbeidsgiver skape et helsefremmende arbeidsmiljø?

Et av de viktigste grepene du kan ta for å sikre et arbeidsmiljø fritt for helseskadelig stress, er å sette deg inn i risikofaktorene. Heldigvis kan Arbeidstilsynet hjelpe deg på veien dit med en liste over fallgruver du som leder bør unngå:

 • Lange arbeidsdager over tid
 • Ubalanse mellom arbeidsoppgaver og ressursene
 • Motstridende krav
 • Mangel på omsorg
 • Ineffektiv kommunikasjon
 • Dårlig håndtering av organisatoriske endringer
 • Mangel på støtte fra både leder og kolleger
 • Dårlige relasjoner på arbeidsplassen
 • Trakassering, vold eller trusler

Les mer om risikofaktorer på arbeidsplassen her.

 

Da kommer neste utfordring – hvordan skal du som leder unngå disse fallgruvene?

Først og fremst må du analysere risikofaktorene opp mot din egen arbeidsplass. Vår anbefaling er å inkludere verneombudet og eventuelt AMU (arbeidsmiljøutvalget) og BHT (bedriftshelsetjenesten) i dette arbeidet for å få flere øyne på problemstillingen. Her blir også arbeidet du gjør som leder hver eneste dag helt avgjørende. Måten du håndterer selv små henvendelser vil ha stor betydning for hvor trygg den ansatte kan føle seg, også med de store sakene. Som leder kan det være vanskelig å fange opp alt. Du er derfor avhengig av en åpen kommunikasjon som preger hele arbeidsplassen for å kunne se og ta tak i utfordringene.

Vi vet at ansvaret for et godt arbeidsmiljø ligger på lederne, men ligger hele ansvaret der? Det enkle svaret er nei. Det vil være opp til hver enkelt å håndtere egen stressreaksjon og være en del av løsningen for å minimere stresset.

 

Så hvordan kan du som ansatt best håndtere stress når det oppstår?

En av de viktigste tingene du kan gjøre er så snakke med lederen din. I de aller fleste tilfeller ønsker arbeidsgiveren din at du skal ha en gunstig arbeidsmengde som oppleves overkommelig og som har tydelige forventningsrammer. Det finnes likevel tilfeller der man ikke føler seg trygg nok på lederen sin eller komfortabel med å være ærlig om egen opplevelse av jobben. Da kan du gjøre følgende:

 • Snakk med noen om hvordan du har det. En kollega, HR, verneombud eller noen du føler deg trygg på
 • Bruk tid på de nære relasjonene du har
 • Prioriter sunnere og mindre sukkerholdig mat. Et stabilt blodsukkernivå = bedre humør!
 • Meditere
 • Begrens skjermtid (og kaffe), spesielt på kveldene
 • Fysisk aktivitet og tid i naturen

 

Les mer om hvordan du kan bedre følelsen av stress i hverdagen her.

Toptemp web@toptemp.no