NO

DET GRØNNE SKIFTET

5. Sep

Nye arbeidsmuligheter etter olje og gass

At det vil skje store endringer i olje og gass-næringen i årene fremover kommer neppe som en overraskelse. For å nå klimamål på globalt nivå blir vi nødt til å velge bærekraftige løsninger for å redusere utslipp, og dette vil igjen påvirke deg som i dag jobber innen olje og gass. Men hvilke muligheter finnes?

Det grønne arbeidsskiftet


EUs omstillingsplan, The European Green Deal, har som mål å gjøre unionen karbonnøytral innen 2050. Norge har egne ambisjoner om å være et lavutslipssamfunn innen samme år. For å nå målene vi har forpliktet oss til må utslippene reduseres med 60-80 % sammenliknet med nivået i 1990. Siden utslippene ikke er redusert, men har tvert i mot økt med 3,5 %, må endringer skje raskt om vi skal nå de ambisiøse målene som er satt. Dette kan bety mer konkrete mål som næringslivet blir nødt til å tilpasse seg etter.

Det at vi må omstille oss betyr ikke nødvendigvis kroken på døra for deg som i dag jobber som ingeniør på oljefeltet, som rådgiver onshore eller elektriker offshore. Det blir nemlig ikke noe grønt skifte uten folkene som kan industri. Vi trenger fortsatt de som kan tegne, konstruere, rådføre, designe, bygge, koble og transportere i nye grønne jobber. Vi trenger fortsatt alle med innspill til hvordan vi kan skape fremtidens teknologi. Den teknologien og kompetansen vi til nå har utviklet gjennom arbeid med olje og gass kan være avgjørende for å gjennomføre et grønt skifte hvor bærekraft står sentralt.

Norge er langt fremme i den teknologiske skoen

Endringer på arbeidsmarkedet betyr ikke nødvendigvis færre muligheter, men det kommer til å bety at noen av jobbene vi har i dag vil fases ut. Det vi bør fokusere på er hvordan industrien vil tilpasse seg gjennom grønne prosjekter og nye forretningsmuligheter. Det finnes for eksempel overlappende kompetanse mellom olje og gass - og grønne teknologier som hydrogen, havvind og karbonfangst. Det antas at fornybarnæringen, maritim næring, prosessindustrien og sjømatnæringen vil skape opp til 80 000 nye arbeidsplasser i løpet av de 15 neste årene. Det vil bety muligheter for deg og meg.

Norge er allerede et av flere ledende land innenfor lavutslippsteknologi, et felt der det forventes stor vekst fremover. Flere har sett verdien i hydrogen, og jobber med å utvikle måter å utnytte dette på. Vi kan samtidig vise til ledende kompetanse innen områder som materialteknologi, maritim kompetanse og boreteknologi.

Med havet som nabo tror vi at Norge skal kunne ta en større posisjon fremover blant annet gjennom oppdrettsanlegg, og det foreligger indikasjoner på at sjømatnæringen kan vokse helt opp til 70 000 ansatte innen 2035. I maritim næring har vi allerede flere titusentalls ansatte og likefullt er det forventet stor vekst fremover. Både i prosessindustri og fornybarnæringen kommer det til å finnes store muligheter, og spesielt havvind er ansett som et spennende fagfelt for den norske industrien.

Den ettertraktede tekniske kompetanse


Hånd i hånd med det grønne skiftet vil digitalisering og automasjon bli viktig for å skape nye muligheter i arbeidsmarkedet, og følgelig vil teknisk kompetanse forbli ettertraktet.

Olje og gass-næringen oppfattes gjerne som den store stygge ulven i klimapolitisk sammenheng, men bransjen er en foregangsbransje når det kommer til det grønne skiftet. Det har allerede skjedd store omstillinger i olje- og gassindustrien i forsøk på å begrense klimagassutslipp, og selv om det fortsatt vil skje endringer er den nye kunnskapen gull verdt i den kommende omstillingsprosessen.

Norsk industri er allerede offensiv, innovativ og nyskapende, og med riktig satsning på nyvinnende teknologi og insentiver for å sikre lave utslipp kan Norge bli industriledende. Vi har allerede økonomiske modeller og teknologi som tilsier at et grønt skifte er mulig, og med ledende sektorkompetanse er grunnlaget på plass for økt konkurransekraft når verden drar i en mer klimavennlig retning.

Så hva gjør du nå?


Først; senk skuldrene. Vi vil alltid – eller i hvert fall i lang tid fremover - ha behov for ingeniører, elektrikere, rådgivere, automatikere og en rekke andre stillinger. Spørsmålet er bare hvordan rollen du har i dag vil fungere best innenfor de mer fremtidsrettede næringene.

Det er viktig at du forbereder deg på et arbeidsmarked i endring, og en av de beste forberedelsene du kan gjøre er å følge med på hvor verdiskapningen ligger. Grønn industri vil fortsette å vokse, så hvorfor ikke være med på veksten ved å se seg rundt etter nye og mer fremtidsrettede industrier?

Ved å løfte blikket, se næringspolitikk og klimapolitikk i sammenheng, se løsninger fremfor begrensninger og bidra med å utvikle ny teknologi, kan vi sammen skape nye og grønnere arbeidsplasser i Norge.

Det betyr uendelig med muligheter for deg.

Toptemp Energy hannah.dalen@toptemp.no