DATASENTERETS ROLLE I VÅR NASJONALE, DIGITALE INFRASTRUKTUR

24. Aug

Datasenterets rolle og betydningen for kompetansebehovet fremover

Data utgjør en verdifull ressurs i dagens digitaliserte samfunn. Det er derfor behov for moderne, robuste, effektive og trygge måter å håndtere disse dataene på. Et datasenter brukes til å samle, lagre, behandle og distribuere store mengder data. Datasentrene kan være små, som noen få utstyrskap eller et rom, eller de kan være store, som en bygning eller en campus av bygninger. Sentrene eies og driftes av private selskaper, offentlige organisasjoner eller tredjepartsleverandører, og leverer tjenester som nettverk, nettsky, datalagring og behandling av data. De norske datasentrene er attraktive ikke bare grunnet behovet for håndtering og lagring av store mengder data, men fordi sentrene gjør dette med CO2-fri strøm, lavere strømpris, i tillegg til høy sikkerhet og stabilitet.

Mengden data som produseres og samles, øker eksponentielt. 90 % av all data verden noen gang har produsert, har blitt produsert de siste to årene. Derfor øker også behovet for trygge og pålitelige datasentre. Vi kobler flere enheter til nettet enn noensinne, og bruker flere skybaserte tjenester. Derfor trenger vi også datasentre som klarer å håndtere store mengder data raskt og effektivt. Men hvilke datasentre har vi i dag?

 

Enterprise datasentre

Disse datasentrene eies og driftes av ett enkelt selskap, ofte en større bedrift eller organisasjon, og brukes til å lagre og administrere dataene og støtte IT-behovene deres. De kan variere i størrelse og omfang, og kan omfatte alt fra noen få servere, til store og komplekse infrastrukturer. Enterprise datasenter er vanligvis designet og bygget for å håndtere en rekke IT-applikasjoner og arbeidsoppgaver, inkludert databehandling, lagring, nettverksinfrastruktur og sikkerhet. Datasentrene kan være utformet for å håndtere flere typer enheter og maskinvare, som servere, lagringsenheter, rutere, svitsj og brannmurer.

En av de største fordelene med denne typen datasenter, er at de gir bedriften full kontroll over egen IT-infrastruktur. For organisasjoner som har høye krav til ytelse, sikkerhet og tilgjengelighet kan denne kontrollen være verdifull. Ved å eie og drifte eget datasenter kan en bedrift tilpasse infrastrukturen til sine spesifikke behov, og sikre at dataene deres er trygge og tilgjengelige når de trenger dem.

 

Co-location datasentre

Co-location datasentre er eid av en tredjepartsleverandør. Leverandøren leier ut plass og utstyr til flere forskjellige selskaper. Hver kunde får sin egen server eller sitt eget utstyr, men deler infrastrukturen og fasilitetene med andre kunder.

En leverandør av co-location datasentre tilbyr et trygt og pålitelig miljø for IT-utstyr. Dette gjør de gjennom avanserte fasiliteter og infrastruktur som kan være kostbare for en bedrift å bygge og drifte selv, som avanserte sikkerhetssystemer og nettverksforbindelser, strøm- og kjølesystemer, og dedikert kundestøtte. En fordel med co-location datasentre er også at de er tilgjengelige på forskjellige steder. Det gjør at bedriften kan plassere utstyret sitt i nærheten av kunden eller på andre strategiske steder.

 

Hosting datasentre

Et hosting-datasenter tilbyr tjenester for å huse og drifte IT-utstyret og applikasjonene til en kunde. De kan tilby en rekke tjenester, som vertskap for nettsteder, applikasjonsdrift, databasehåndtering og sikkerhetsløsninger. Mange selskaper velger denne løsningen for å unngå kostnadene med å bygge og vedlikeholde et datasenter selv.

I tillegg til å gi avanserte sikkerhetsløsninger, overvåkning og støtte for IT-infrastrukturen, er hosting-sentrene skalerbare og fleksible. Tilbudet kan tilpasses kundens behov der de selv kan velge hvilke tjenester de vil bruke, hvor mange ressurser de ønsker å leie og tidsrom.

 

Hyperscale datasenter

Hyperscale datasentre er store, komplekse og sofistikerte datasentre spesielt utformet for å hjelpe bedrifter med behov for å håndtere enorme mengder data. De skiller seg fra tradisjonelle datasentre, blant annet med en kapasitet på opptil flere millioner servere. De har høyere skalerbarhet, redundans og automatisering enn vanlige datasentre, og kan derfor håndtere feil og problemer på en raskere og mer effektiv måte.

Hyperdatasentrene tar i bruk spesielle teknologier, som klynger av servere for å kunne håndtere store mengder data, og jobber sammen for å utføre komplekse oppgaver. Disse sentrene er dyre å bygge og drifte, men kan bli rimeligere over tid gjennom skalaøkonomi og automatisering. 

 

Når datasentre blir viktigere i tiden som kommer, hvilken kompetanse trenger vi for å imøtekomme behovene?

 

I dag har Norge hele 18 datasentre, med 40 % lokalisert i Oslo og Omegn. Bransjen vokser i snitt 17 % årlig, men veksten har ekspandert de siste årene. Innen 2030 vil segmentet ha behov for 15 – 25 000 ansatte, men hvem er det vi kommer til å trenge?

På hovedkontorene vil det alltid være noe behov for de klassiske IT-stillingene, i tillegg til roller innen administrasjon og HR. Utvikling og implementering av datasenterprosjekter krever også god prosjektstyring, evnen til å håndtere og koordinere komplekse prosjekter, samarbeide med forskjellige team og kommunisere med ulike interessenter.

En tredjedel av kompetansebehovet vil være innen drift. Vi vil trenge teknikere og ingeniører med den tekniske kompetansen til å drifte datasentrene. Likevel vil det største behovet, to tredjedeler av jobbene, gå til montører med kompetansen og kunnskapen om elektriske systemer, nettverkstilkoblinger, installasjon, vedlikehold og maskinvarekonfigurasjon.

Med økende mengder data og et voksende behov for datahåndtering, er bygging og vedlikehold av datasentre avgjørende for å opprettholde den digitale infrastrukturen vi er avhengige av. Som en stadig mer etterspurt karrierevei, byr jobben som montør innen datasentersegmentet på spennende muligheter og en vei inn i en bransje i rask utvikling.

Som montør i datasentersektoren vil du ha muligheten til å jobbe med ny teknologi, og være en del av et team som bygger og opprettholder samfunnets digitale ryggrad. Høres dette ut som noe for deg? Ta en titt på våre ledige stillinger her.

Toptemp Network nina.trulsson@toptemp.no