NO

DIN NYE ARBEIDSPLASS?

8. Sep

5 spennende selskap innen elkraft

Jobber du som ingeniør og vurderer karriere innen elkraft?

De viktigste teknologiske utviklingstrekkene vi ser i samfunnet fremover er økende grad av elektrifisering, automatisering, digitalisering og bruk av dataressurser. Næringsliv, industri og samfunn vil ha større behov for teknikere og ingeniører. De fagfolkene som kan designe, lede og ha ansvar for bygging, drift og vedlikehold av elektriske og automatiserte systemer, i alle typer virksomheter.

Elkraft er et voksende fagfelt i en bransje med høyt ettertraktet kompetanse. Det betyr muligheter for deg som trigges av tanken på å jobbe i en innovativ og teknologisk rettet bransje. Elkraft omfatter hele energikjeden, der du kan jobbe med alt fra produksjon til forbruk, enten du er prosjektingeniør, elektroingeniør, prosjektleder eller rådgivende entreprenør.

Vi har sett på fem spennende selskaper som byr på interessante karrieremuligheter for deg som tenker at elkraft er fremtiden. Å satse på en karriere innen elkraft vil gi deg store muligheter.

 

Asplan Viak

Som et av Norges ledende rådgivningsselskap innen plan, arkitektur- og ingeniørfag, utarbeider Asplan Viak kjente og solide prosjekter gjennom gode kjerneverdier og sterke føringer om en bærekraftig samfunnsutvikling. 

Det legges stor vekt på bevisstgjøringen internt om at faglige handlinger setter fotavtrykk – det være seg i nærmiljøet, gjennom prosjekter eller engasjementet for bærekraft og miljø. Asplan Viak har fokus på å se sine ansatte ved å fokusere på kompetanseutvikling og kunnskapsdeling i et inspirerende, trygt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Sentralt i deres arbeidskultur står stor faglig frihet og rom for å påvirke egne arbeidsoppgaver og karriere.

Gjennom blant annet innovasjon, varige kundeløfter og bidrag til samfunnsansvar stiller Asplan Viak sterkt i sin bransje.

Asplan Viak kundelogo

NORPEC

NORPEC er en godt etablert leverandør til energibransjen i Norge. Kompetansen de sitter på er bunnsolid, med over 750 års erfaring fordelt på 37 medarbeidere innenfor deres satsningsområder.

De leverer prosjekter og tjenester innenfor vern og kontrollanlegg til netteiere, kraftprodusenter og kraftkrevende industri. Med sin solide kundebase tilbyr de spennende jobbmuligheter for ingeniører som ønsker å gå i dybden på elkraft.

Hos NORPEC er de stolte av å ha skapt et godt arbeids- og fagmiljø der alle blir sett og hørt. De setter et godt opplæringsprogram høyt, samtidig som de byr på god takhøyde, kompetansedeling, støtte og den gode samtalen.

HMS står sentralt hos NOPEC, slik at både kunder og ansatte skal oppleve et trygt miljø og en pålitelig samarbeidspartner. Ved å redusere miljøbelastningen gjennom kontinuerlige forbedringer og gode tiltak på prosjektene vil de bidra til en bærekraftig utvikling innen egen sektor.

norpec logo

Multiconsult

Et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning, bestående av 3 200 dyktige og kompetente medarbeidere, er Multiconsult. I årevis har de hatt en sterk innvirkning på Norges økonomiske vekst og utvikling.

Bærekraft spiller en viktig rolle i arbeidet både ovenfor kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere. Bærekraft går alltid foran økonomiske hensyn og kundetilfredshet står sterkt hos Multiconsult.

Dette er en attraktiv arbeidsgiver blant teknologer. Gjennom spennende og prestisjetunge prosjekter, og levering av disse, tilbyr de et sterkt faglig miljø, anerkjente kunder, ansvar, frihet og ikke minst balanse mellom jobb og fritid. Selskapet har hatt en viktig rolle i utviklingen av Bjørvika med blant annet Barcode-byggene, Munchmuseet og Deichmanske bibliotek.

multiconsult-logo

AFRY

AFRY er en ingeniør- og arkitektvirksomhet innenfor bygg, infrastruktur, energi og industri. Med ansatte i Norge og globalt skaper de bærekraftige løsninger for fremtiden. Virksomheten tenker helhetlig og består av et mangfold av mennesker som utfordrer og utfyller hverandre, og samarbeider på tvers av prosjekter. AFRY verdsetter mennesket, og respekt er selve grunnsteinen for å oppnå gode resultater.

Her bygges en inkluderende kultur hvor alle skal kunne være seg selv. I kombinasjon med teknologi skaper AFRYs dedikerte, faglig sterke og engasjerte medarbeidere bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Gjennom en bunnsolid portefølje og interessante prosjekter skapes verdier for samfunnet.

AFRY tilbyr komplekse prosjekter med støtte fra faglig sterke kolleger. Det jobbes med hele bredden fra store til små bygg som barnehager, sykehus og kulturbyggene i Bjørvika. Ved å jobbe hos denne aktøren vil du få muligheten til å utvikle deg innen samme tjenesteområde, men du vil også kunne gå fra et område til et annet, alt ettersom hva du motiveres av.

AFRY logo 600x600

El-Tilsynet AS

El-Tilsynet er et ledende og nøytralt kompetansesenter innenfor elsikkerhetstjenester i Norge. Kompetanse, nøytralitet og tillit i markedet sørger for utvikling av tjenester med høy kvalitet, og sikrer at kravene fra myndighetene blir tilfredsstilt for oppdragsgivere og kunder.

Hos El-Tilsynet er det et stort fokus på å skape en god og trygg arbeidsplass, der de ansatte setter miljø og sikkerhet først i utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Fleksibilitet og tillit, med en selvstendig hverdag, står sterkt hos El-Tilsynet. I tillegg til å gå i dybden av faget, vil
opprettholdelse av kompetanse dekkes av selskapet med muligheten til å holde deg oppdatert på krav og forskrifter til enhver tid.

En jobb hos El-Tilsynet vil by på en variert og fleksibel arbeidshverdag. I møte med andre mennesker settes sikkerhet på dagsordenen. I tillegg til å holdes faglig oppdatert i en selvstendig hverdag vil sosiale aktiviteter og godt arbeidsmiljø stå på menyen. 

el-tilsynet logo 600x600

Når du jobber med elkraft, vil du få være med å forme og påvirke fremtiden med din kompetanse. Alle disse selskapene tilbyr spennende karrieremuligheter, og solide porteføljer og prosjekter innen elkraft.

Uavhengig om du har lang fartstid som senior eller er nyutdannet, er betingelser og bedriftskultur grunnleggende når det kommer til valget av arbeidsgiver. Mange av selskapene innen elkraft krysser hverandre på både prosjekter og betingelser. Derfor kan et fokus på de myke verdiene bli utslagsgivende for å vinne kampen om de beste ingeniørhodene fremover.

Tilbud om trygghet, fleksibilitet, hybridkontor, godt arbeidsmiljø og muligheten til å utvikle seg er viktig for å bli den foretrukne arbeidsgiveren. Samfunnsengasjement, bærekraft og miljø som gjenspeiler den ansattes egne verdier er også et viktig fokus fremover for å sikre seg drømmekandidaten. 

Dette er noe å ta med seg i jakten på din neste arbeidsgiver.

Toptemp Network nina.trulsson@toptemp.no