NO

DIN NYE ARBEIDSPLASS?

8. Sep

5 spennende selskap innen elkraft

Jobber du i dag som ingeniør og vurderer karriere innen elkraft?

De viktigste teknologiske utviklingstrekkene vi ser i samfunnet fremover er en stadig økende grad av elektrifisering, automatisering, digitalisering og bruk av dataressurser. Næringsliv, industri og samfunn vil i stadig økende grad ha behov for teknikere og ingeniører som kan delta i å designe, lede og ha ansvar for bygging, drift og vedlikehold av elektriske og automatiserte systemer i alle typer virksomheter.

Elkraft er et sterkt voksende fagfelt i en bransje med høyt ettertraktet kompetanse. Det betyr muligheter for deg som trigges av tanken på å jobbe i en innovativ og teknologisk rettet bransje. Elkraft omfatter hele energikjeden, hvor du kan jobbe med alt fra produksjon til fordeling til forbruk, enten du er prosjektingeniør, elektroingeniør, prosjektleder eller rådgivende entreprenør. Spesielt spennende er alternativ energi og automatiserte løsninger. Er du ingeniør eller har fagskole innen elkraft, er du rett og slett electrifying for enhver rekrutteringsrådgiver.

Vi har sett på 5 spennende selskap som byr på interessante karrieremuligheter for deg som tenker at en karriere innen elkraft er fremtiden. Å satse på en karriere innen elkraft er supersmart og vil gi deg store muligheter. The sky is rett og slett NOT the limit ifølge Recruiting and Staffing Manager Tone T. Medbøe i Toptemp Engineering.

Asplan Viak

Et av Norges ledende rådgivningsselskap innen plan, arkitektur- og ingeniørfag. Selskapet utarbeider kjente og solide prosjekter gjennom gode kjerneverdier og sterke føringer om en bærekraftig samfunnsutvikling. 

Det legges stor vekt på bevisstgjøringen internt om at faglige handlinger setter fotavtrykk, det være seg nærmiljøet, gjennom deres prosjekter eller gjennom deres engasjement for bærekraft og miljøet. Asplan Viak ser mennesket ved å fokusere på kompetanseutvikling og kunnskapsdeling blant de ansatte i et inspirerende, trygt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Sentralt i deres arbeidskultur står stor faglig frihet og rom for å påvirke egne arbeidsoppgaver og karriere.

Gjennom blant annet innovasjon, varige kundeløfter og bidrag til samfunnsansvar stiller Asplan Viak sterkt i sin bransje.

Asplan Viak kundelogo

NORPEC

Selskapet er en godt etablert leverandør til energibransjen i Norge. Kompetansen er bunnsolid med over 750 års erfaring fordelt på 37 medarbeidere innenfor deres satsningsområder.

NORPEC leverer prosjekter og tjenester innenfor vern og kontrollanlegg til netteiere, kraftprodusenter og kraftkrevende industri. Med sin solide kundebase tilbyr de spennende jobbmuligheter for ingeniører som ønsker å gå i dybden på elkraft.

Hos NORPEC er de stolte av å ha skapt et godt arbeids- og fagmiljø der alle blir sett og hørt. De setter et godt opplæringsprogram høyt, samtidig som de byr på god takhøyde, kompetansedeling, støtte og den gode samtalen.

HMS står sentralt hos NORPEC slik at både kunder og ansatte skal oppleve et trygt miljø og en pålitelig samarbeidspartner. Ved å redusere miljøbelastningen gjennom kontinuerlige forbedringer og gode tiltak på deres prosjekter vil de bidra til en bærekraftig utvikling innen deres sektor.

norpec kundelogo

Multiconsult

En av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning bestående av 3200 dyktige og meget kompetente medarbeidere som i årevis har hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst.

Bærekraft spiller en viktig rolle og arbeides målrettet med både ovenfor kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere. Bærekraft går alltid foran økonomiske hensyn og kundetilfredshet står sterkt hos Multiconsult.

Multiconsult er en attraktiv arbeidsgiver blant teknologer. Gjennom spennende, så vel som prestisjeprosjekter og levering av disse, tilbyr de et sterkt faglig miljø, anerkjente kunder, ansvar, frihet og ikke minst balanse mellom jobb og fritid. Selskapet har hatt en viktig rolle i utviklingen av Bjørvika med blant annet Barcode byggene, Munchmuseet og Deichmanske bibliotek.

multiconsult kundelogo

AFRY

En ingeniør- og arkitektvirksomhet innenfor bygg, infrastruktur, energi og industri. Med ansatte i Norge og globalt skaper de bærekraftige løsninger for fremtiden.

Virksomheten tenker helhetlig og består av et mangfold med mennesker som utfordrer og utfyller hverandre og gjør samarbeid på tvers av prosjekter. AFRY verdsetter mennesket og respekt er selve grunnstenen for å oppnå gode resultater. Hos AFRY bygges en inkluderende kultur hvor alle skal kunne være seg selv. Med dedikerte, faglig sterke, og engasjerte medarbeidere i kombinasjon
med teknologi skapes bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Gjennom en bunnsolid portefølje og interessante prosjekter skapes verdier for samfunnet.

AFRY tilbyr komplekse prosjekter med støtte fra faglig sterke kollegaer. Det jobbes med hele bredden fra store til små bygg som barnehager, sykehus og kulturbyggene i Bjørvika. Ved å jobbe hos denne aktøren vil du få muligheten til å utvikle deg innen samme tjenesteområde, men også muligheten til å gå fra et område til et annet, alt ettersom hva du motiveres av.

AFRY kundelogo

El-Tilsynet AS

El-Tilsynet er et ledende og nøytralt kompetansesenter innenfor elsikkerhetstjenester i Norge. Kompetanse, nøytralitet og tillit i markedet sørger for utvikling av tjenester med høy kvalitet og sikrer at kravene fra myndighetene blir tilfredsstilt for oppdragsgivere og kunder.

Hos El-Tilsynet er det et stort fokus på å skape en god og trygg arbeidsplass hvor de ansatte setter miljø og sikkerhet først i utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Fleksibilitet og tillit med en selvstendig hverdag står sterkt hos El-Tilsynet. I tillegg til å gå i dybden av faget, vil også
opprettholdelse av kompetanse dekkes av selskapet med muligheten til å holde deg oppdatert på krav og forskrifter til enhver tid.

En jobb hos El-Tilsynet vil by på en variert og fleksibel arbeidshverdag. I møte med andre mennesker settes sikkerhet på dagsordenen. I tillegg til å holdes faglig oppdatert i en selvstendig hverdag, vil også sosiale aktiviteter og godt arbeidsmiljø stå på menyen.

Å få være med å forme og påvirke fremtiden med din kompetanse er en stor mulighet når du jobber med elkraft. Alle 5 selskapene nevnt over tilbyr spennende karrieremuligheter og solide porteføljer og prosjekter innen elkraft.

Uavhengig om du har lang fartstid som senior eller er nyutdannet, er betingelser og selskap grunnleggende når det kommer til valget av arbeidsgiver. Recruiting and Staffing Manager Tone T. Medbøe i Toptemp Engineering samarbeider tett med selskapene nevnt over sammen med resten av avdelingen. Hun kan fortelle oss at mange av selskapene innen elkraft krysser hverandre på både prosjekter og betingelser. Hun mener derfor at fokus på de myke verdiene blir utslagsgivende for å vinne kampen om de beste ingeniørhodene fremover. Tilbud om trygghet, fleksibilitet, hybridkontor, godt arbeidsmiljø og muligheten til å utvikle seg er alfa og omega for å bli den
foretrukne arbeidsgiver. Samfunnsengasjement, bærekraft og miljø som gjenspeiler kandidatens egne verdier er også viktig fokus fremover for å sikre seg drømmekandidaten.

Dette er noe å ta med seg i jakten på din neste arbeidsgiver.

el-tilsynet kundelogo

 

Toptemp Engineering wenche.moen@toptemp.no