NO

SKRIVE TEKST TIL ANNONSEN?

26. Aug

4 steg til en bedre stillingsannonse

Å skrive en stillingsutlysning kan virke som en relativt enkel affære, men å skrive en utlysning som skiller seg fra andre stillingsannonser, og som samtidig evner å appellere til kandidatens hjerte og hode, kan være en krevende prosess.

En god stillingsannonse krever tid, innsikt, forarbeid og skriveferdigheter, og du må sette deg godt inn i målgruppen du snakker til. Om du ikke har en tekstforfatter for hånd så hjelper vi deg på veien, med disse fire stegene!

STEG 1

Lag en persona for målgruppen din. En persona er en fiktiv representasjon av målgruppen. Det er ofte stereotypiske karakterer som omfavner behovene, målene og atferdsmønstrene til dine kandidater – både potensielle og eksisterende.

Å opprette personas vil hjelpe deg å forstå hvordan målgruppen din tenker og handler, og på den måten gi dere tilgang til informasjon om kandidatens brukermønster. Dette vil gjøre teksten din mer effektiv fordi du unngår å gjette deg frem til hva kandidatene faktisk er interessert i.

Før du setter i gang med å lage personas bør du ha en liste med spørsmål du ønsker svar på. Spørsmålene kan være alt fra sivilstatus og alder, til hvilke bekymringer vedkommende har i arbeidshverdagen sin. Få gjerne med innspill fra andre ansatte i firmaet og sammen finn frem til spørsmål som er viktig for dere. Når denne lista er på plass, vil man gjennomføre dybdeintervjuer med ulike kandidatgrupper. Etter noen intervjurunder vil dere se noen klare fellestrekk og gjengangere i svarene, som igjen danner grunnlaget for personas.

STEG 2

Jobbsøkere blir til enhver tid eksponert for store mengder informasjon, og ofte trykker de videre til neste stilling dersom annonsen ikke raskt evner å fange interesse. En fengende ingress er derfor alfa omega.

I ingressen bør du få frem essensen av stillingen. Få frem hva som er unikt ved din bedrift, trekk frem fordeler eller goder, eller snakk om kulturen. Belys med fordel hvorfor vedkommende bør forlate sin nåværende jobb til fordel for denne. Når du først har fanget interessen, kan du utdype og gå mer i detalj om selve stillingen.

Hold overskriften kort og konsis. Prøv å unngå å bruke stillingstittelen i overskriften, da tittelen ofte allerede står i emnefeltet på finn.no eller på din nettside.

STEG 3

Nå kan du utbrodere teksten i stillingsutlysningen. Her er det spesielt viktig å benytte selskapets tone of voice, eller sagt på en annen måte; selskapets egen fortellerstemme. Dette handler om måten du bruker språk og ordlyd på, at det korresponderer med selskapets identitet. På den måten skaper du følelser og gjenkjennelse, og ikke minst; bygger kjennskap til merkevaren din.

Vær spesielt bevisst både valg og bruk av ordlyd og språk. Bruk gjerne synonymer, antonymer og assosiasjoner for å skille deg fra de typiske og utslitte frasene i tradisjonelle stillingsannonser. Hvor mange ganger har du vel ikke sett bedrifter søke etter "positive mennesker eller sultne selgere"? Sett teksten din i kontekst og lek deg med ord, men pass på at du tar høyde for hvem du faktisk snakker til. Er det en lettbeint stilling kan du kanskje være mer verbal og leken i tonen, mens tyngre senior-stillinger ofte krever en mer formell, men likefullt velskrevet tone. Bruk gjerne "vi" istedenfor "selskapet" og "du" istedenfor "kandidaten vi søker" for å skape en nærere relasjon til den du snakker til.

Vi anbefaler å adressere egenskapene til kandidaten tidlig i teksten, for å appellere til følelser. Det er viktig at du evner å gripe oppmerksomheten tidlig. Ikke vær redd for mye tekst, men del opp i avsnittene eller bryt opp med punktliste. 

Videre er det viktig at du tenker på hvordan du ønsker å få arbeidsplassen til å fremstå. Hva gjør din bedrift til en attraktiv arbeidsgiver ovenfor målgruppen du ønsker å nå? Hva skiller deg fra konkurrentene? Dette handler om Employer Branding (fritt oversatt «arbeidsgiver-merkevarebygging) – en fellesbetegnelse for hvordan du kommuniserer og får selskapet til å fremstå som en attraktiv arbeidsplass. Her er det viktig at du oppleves autentisk, at du evner å engasjere og samtidig mestrer å bygge merkevareomdømme.

Til slutt; Få andre til å lese gjennom teksten så du ser om de også henger med på det du prøver å formidle.

STEG 4

Nå kan du publisere verket ditt!

Toptemp web@toptemp.no