NO

SKRIVE TEKST TIL ANNONSEN?

26. Aug

4 steg til en bedre stillingsannonse

Det er ikke magi å skrive en god stillingsutlysning, men det krever tid - og ikke minst respekt for den du ønsker å tiltrekke. Vi håper disse fire tipsene vil hjelpe deg på veien.

Å skrive en stillingsutlysning kan virke som en relativt enkel affære. Men å skrive en utlysning som skiller seg fra andre stillingsannonser, og som samtidig evner å appellere til kandidatens hjerte OG hode, kan være en mer krevende prosess.

Å skrive en god stillingsannonse krever tid, innsikt, forarbeid og skriveferdigheter, og du må sette deg godt inn i målgruppen du snakker til. Om du ikke har en tekstforfatter for hånd, hjelper vi deg på vei, med disse tipsene!

STEG 1

Lag en persona for målgruppen din. En persona er en fiktiv representasjon av målgruppen din. Det er ofte stereotypiske karakterer, som i en dybdeprofil du skaper omfavner behovene, målene og atferdsmønstrene til dine kandidater – både potensielle og eksisterende.

Å opprette personas vil hjelpe deg til forstå hvordan målgruppen din tenker og handler, og på den måten gi dere tilgang til informasjon om kandidatens brukermønster. Dette vil gjøre teksten din mer effektiv, enn ågjette seg frem til hva kandidatene faktisk er interessert i.

Før dere setter i gang med å lage personas bør dere ha en liste med spørsmål dere ønsker svar på. Spørsmålene kan være alt fra sivilstatus og alder, til hvilke bekymringer vedkommende har i arbeidshverdagen sin. Få gjerne med innspill fra andre ansatte i firmaet og sammen finn frem til spørsmål som er viktig for dere. Når denne listen er på plass vil man så gjennomføre dybdeintervjuer med ulike kandidatgrupper. Etter noen intervjuer vil dere se noen klare fellesnevnere og gjengangere i svarene, som igjen danner grunnlaget for deres personas. 

STEG 2

Jobbsøkere blir til enhver tid eksponert for store mengder informasjon, og ofte trykker de videre til neste stilling, dersom annonsen ikke tidlig evner å fange deres interesse. En fengende ingress er derfor alfa omega.

I ingressen bør du få frem essensen av stillingen. Få frem hva som er unikt ved din bedrift, trekk frem fordeler eller goder, eller snakk om kulturen. (tenk employer branding) Belys med fordel hvorfor interessenten bør forlate sin nåværende jobb til fordel for din. Når du først har fanget interessen, kan du utdype og gå mer i detalj om selve stillingen.

Hold overskriften kort og konsis. Prøv å unngå å bruke stillingstittelen i overskriften, da tittelen ofte allerede står i emnefeltet på finn.no eller på din nettside. #smørpåflesk

STEG 3

Nå kan du utbrodere teksten i stillingsutlysningen. Her er det spesielt viktig å benytte selskapets Tone of Voice, eller sagt på en annen måte; selskapets egen fortellerstemme. Dette handler om måten du bruker språk og ordlyd på. Det er viktig at språk og ordlyd korresponderer med hvilken identitet selskapet ditt har. På den måten skaper du følelser eller gjenkjennelsesfaktor, og ikke minst; bygger kjennskap til merkevaren din.

Vær spesielt bevisst i ditt valg og din bruk av ordlyd og språk. Bruk gjerne synonymer, antonymer og assosiasjon for å skille deg fra de typiske og utslitte frasene i tradisjonelle stillingsannonser. Hvor mange ganger har du vel ikke sett bedrifter søke etter "positive mennesker eller sultne selgere"? Sett teksten din i kontekst og lek deg med ord, men pass på at du tar høyde for hvem du faktisk snakker til. Er det en lettbeint stilling kan du kanskje være mer verbal og leken i tonen, mens tyngre senior-stillinger ofte krever en mer formell, men likefullt velskrevet tone. Bruk gjerne "Vi" i stedenfor "Selskapet" og "Du" i stedenfor "Kandidaten vi søker" for å skape en nærere relasjon til den du snakker til. #Makeitpersonal

Disposisjonsmessig anbefaler vi å addressere egenskapene til kandidaten tidlig i teksten, for å appellere til hans eller hennes følelser. Det er viktig at du evner å gripe oppmerksomheten tidlig. Ikke vær redd for mye tekst men del opp i avsnittsheadere eller bryt opp med bulletpoints.

Det er videre viktig at du tenker på hvordan du ønsker å få arbeidsplassen til å fremstå. Hva gjør din bedrift til en attraktiv arbeidsgiver ovenfor målgruppen du ønsker å nå? Hva skiller deg fra konkurrentene? Dette handler om Employer Branding (fritt oversatt «arbeidsgiver-merkevarebygging) – en fellesbetegnelse for hvordan du kommuniserer og får selskapet til å fremstå som en attraktiv arbeidsplass. Her er det viktig at du oppleves autentisk, at du evner å engasjere og samtidig mestrer å bygge merkevareomdømme.

Til slutt; Få andre til å lese gjennom teksten så du ser om de også henger med på det du prøver å formidle.

STEG 4

Nå kan du publisere verket ditt! Lykke til :)

Toptemp web@toptemp.no