NO

VINN KANDIDATENS HJERTE

12. Jan

Hvordan du gjennomfører et godt intervju

Å gjennomføre et godt intervju avhenger i stor grad av riktig planlegging. Om du på forhånd legger en plan for hva du vil si, hva du ønsker å vite mer om og hva du vil utfordre kandidaten på, er du allerede godt på vei.

Vi gir deg likevel noen viktige råd på veien:

 

 • Husk at alle skal behandles etter likebehandlingsprinsippet. Det er ikke lov å diskriminere på bakgrunn av etnisitet, alder, kjønn eller annet. Forsøk å still de samme spørsmålene til de ulike kandidatene, og ikke spør om religion, politikk, status, graviditet osv.

 • Lag en plan, følg planen og forbered deg godt. Definer mål for intervjuet og hva skal du ha med deg ut av møtet. Ikke kall inn til intervju i siste liten. 

 • Bruk tid på å presentere bedriften og stillingen du skal fylle. Husk at det er like mye din jobb å få kandidaten interessert, som kandidaten å få deg interessert. Dette er spesielt viktig på fagfelt der kandidaten "vasser i jobbtilbud".

 • Kandidater kan ofte være nervøse. Sørg for at de føler seg trygge fra start. Tilby vann/kaffe, presenter deg og si hvor lang tid du beregner å bruke på de ulike delene. På den måten oppleves du som profesjonell og trygg. Er dere flere, så avtal på forhånd hva dere ønsker å stille spørsmål om, og hvem av dere som stiller de ulike spørsmålene. Gi anerkjennelse underveis, husk at det ikke er intervju de skal være best på.

 • Kom kandidaten for sent? Ikke la dette påvirke oppfattelsen din av kandidaten, men noter det som en hendelse og følg det opp i intervjuet. Du vet ikke nødvendigvis alltid hva forsinkelsen skyldes, og en god kandidat kan bli svertet av en feil.

 • Hold deg unna ledende spørsmål, men bruk aktive formuleringer. Dette gjelder også når du snakker med kandidatens referanser. Du vil jo ikke lede svarene? Bruk gjerne SAR som en formel – Situasjon, atferd, resultat. Still spørsmål som: Kan du gi et eksempel på når du var innovativ, hva du gjorde i denne situasjonen og hva resultatet ble? Altså; følg opp med tilhørende/tilknyttede spørsmål. Bruk hvordan og hvorfor, spør hva andre rundt kandidaten ville sagt.

 • Gi kandidaten tid til å tenke, selv om det blir stille.

 • Hold blikkontakt.

 • Du vil hele tiden lete etter bekreftelser eller avkreftelser, men husk å følg planen.

 • Ikke forhåndsdøm kandidater.

 • Personlighetstester kan gi deg svaret på om inntrykket av kandidaten stemmer. Dette kan vi hjelpe deg med.

 • Evnetester er det verktøyet som gir den beste indikatoren for om kandidaten vil passe inn i stillingen eller ikke. Dette kan vi hjelpe deg med.

 • Sil ut hva som er viktig eller mindre viktig for kunden.

 • Avdekk om vedkommende ønsker å videreutvikle seg og på hvilken måte. På hvilken måte er personen kompetent til å ta på seg fremtidens utfordringer og endringer?

 • Møt kandidaten på deres nivå. Omformuler så dere forstår hverandre, prøv å snakke samme språk og vær nyansert. Kan kandidaten mer enn deg? Slapp av og følg planen. Det viktige er å få frem hvordan kandidaten jobber i ulike situasjoner, så kan kunden ta seg av det faglige.

 • Ikke ring uformelle referanser. Det kan gjøre deg forutinntatt. Ha et åpent sinn. Ikke lur inn smarte spørsmål på det du har funnet ut.

 • Få til den gode samtalen, men tenk likevel strukturert. Det gir de beste resultatene. Bygg relasjon og skap tillit til kandidaten. Få de til å åpne seg.

 • Hvordan vet du om en kandidat lyver? Hvordan forholder de seg til ulike spørsmål, blir de distre eller unnvikende? Sjekk av med evne – eller personlighetstest som vil vise om personen fremstiller seg som den hen faktisk er. Spør om sammenheng, be dem beskrive situasjoner, lytt til tilbakemeldinger.

 • Vær ærlig! Forstår du ikke hva kandidaten spør om eller forklarer? Be de utdype eller være mer spesifikk. Vær ydmyk og si at du trenger input og innsikt.

 • Overlat ordet til kandidaten, la hen fortelle og være tydelig.

 • Avslutt med å spørre hvordan de føler det har gått og hvordan de opplevde deg. På den måten blir du enda bedre.

Håper du føler deg klar til å gyve løs på ditt neste ansettelseseventyr. Skulle du fortsatt føle deg utrygg bistår vi deg gjerne med hele eller deler av prosessen.

 

Toptemp web@toptemp.no