NO

VINN KANDIDATENS HJERTE

12. Jan

Hvordan du nailer intervjuet som rekrutterer

Å gjennomføre et godt intervju avhenger i stor grad av riktig planlegging. Om du på forhånd legger en plan for hva du vil si, hva du ønsker å vite mer om og hva du vil utfordre kandidaten på, er du allerede godt på vei.

Vi gir deg likevel noen viktige råd på veien;

- Husk at alle skal behandles etter likebehandlingsprinsippet. Det er ikke lov å diskriminere på bakgrunn av etnisitet, alder, kjønn eller annet. Forsøk å still de samme spørsmålene til de ulike kandidatene, og ikke spør om religion, politikk, status, graviditet etc.

- Skriv en plan, følg planen og forbered deg godt. Definer mål for intervjuet og hva skal du ha med deg ut av møtet. Ikke kall inn til intervju i siste liten. 

- Bruk tid på å presentere bedriften og stillingen du skal fylle. Husk at det er like mye din jobb å få kandidaten interessert, som kandidaten å få deg interessert. Dette er spesielt viktig på fagfelt der kandidaten "vasser i jobbtilbud".

- Kandidater kan ofte være nervøse - sørg for at de føler seg trygge fra start. Tilby vann/kaffe, presenter deg og si hvor lang tid du beregner å bruke på de ulike delene. På den måten oppleves du som profesjonell og trygg. Ikke påta deg noen rolle, bare vær ditt nysgjerrige selv. Er dere flere, så avtal på forhånd hva dere ønsker å stille spørsmål om, og hvem av dere som stiller de ulike spørsmålene. Gi dem anerkjennelse underveis, husk at det ikke er intervju de skal være best på.

- Kom kandidaten for sent? Ikke la dette påvirke oppfattelsen din av kandidaten, men noter det som en hendelse og følg det opp i intervjuet. Du vet ikke nødvendigvis alltid hva forsinkelsen skyldes, og en god kandidat kan bli svertet av en feil. (jada jada, vi er enig at det BØR planlegges for uforutsette hendelser, men ikke alt man kan styre)

- Still ikke ledende spørsmål, men bruk aktive formuleringer. Dette gjelder også når du snakker med kandidatens referanser. Du vil jo ikke lede svarene? Bruk gjerne SAR som en formel – Situasjon, atferd, resultat. Still spørsmål som for eks: Kan du gi et eksempel på når du var innovativ, hva du gjorde i denne situasjonen og hva resultatet ble? Altså; følg opp med tilhørende/tilknyttede spørsmål. Bruk hvordan og hvorfor, spør hva andre rundt kandidat ville sagt/svart.

- Gi kandidaten tid til å tenke, selv om det blir stille.

- Hold blikkontakt.

- Du vil hele tiden lete etter bekreftelser eller avkreftelser, men husk å følg planen.

- Styr unna glorie-effekten. Kjendiser eller bekjente kan gi deg incentiv til å legge vekk det profesjonelle synet og kritiske øyet.

- Ikke forhåndsdøm kandidater. («jeg liker de som har skjorte på») Ikke bruk magefølelsen, men prøv å objektifiser den. Hvorfor kjenner du det sånn? Hva er det du liker/misliker hos kandidaten, og hvor mye lar du deg påvirke av kjemi? Vil den samme kjemien fungere hos kunden?

- Personlighetstester kan gi deg svaret på om inntrykket av kandidaten stemmer. (Ikke tilgang på gode personlighetstester el usikker på hvordan du selv kan gjøre dette? LINK

- Evnetester er bevist som det verktøyet som gir den beste indikatoren for om kandidaten vil passe inn i stillingen eller ikke. (Ikke tilgang på gode tester eller usikker på hvordan du kan gjøre dette selv? LINK Evner og ferdigheter opp mot potensiale og CV.

- Sil ut hva som er viktig eller mindre viktig for kunden. (forarbeid og kartlegging med kunde)

- Avdekk om vedkommende ønsker å videreutvikle seg og på hvilken måte. På hvilken måte er personen kompetent til å ta på seg fremtidens utfordringer, endringer og fremtid?

- Møt kandidaten på dere nivå. Omformuler så dere forstår hverandre, prøv å snakke samme språk, og vær nyansert. Kan kandidaten mer enn deg? Slapp av og følg planen. Det viktige er å få frem hvordan kandidaten jobber i ulike situasjoner, så kan kunden ta seg av det faglige.

- Ikke ring uformelle referanser, det kan gjøre deg forutinntatt. Ha et åpent sinn. Ikke lur inn smarte spm på det du har funnet ut.

- Få til den gode samtalen, men tenk likevel strukturert. Det gir de beste resultatene. Bygg relasjon og skap tillit til kandidaten. Få de til å åpne seg.

- Hvordan vet du om en kandidat lyver? Hvordan forholder de seg til ulike spm, blir de distre eller unnvikende? Sjekk av med evne/personlighetstest som vil vise om personen fremstiller seg som han/hun faktisk er. Grav mer. Er det kulturforskjell mellom dere? Spør om sammenheng, be dem beskrive situasjoner, lytt til tilbakemeldinger. Spør om de kan sammenlikne seg med andre. Spør om hva tredjeparter ville sagt om vedkommende. («se utenfra og inn»)

- Vær ærlig! Forstår du ikke hva kandidaten spør om eller forklarer? Be de utdype/forklare eller være mer spesifikk. Vær ydmyk og si at du trenger input og innsikt.

- Overlat ordet til kandidaten, la han/hun fortelle og være tydelig. Sleng gjerne ut noen påstander: «jeg oppfatter deg kanskje litt firkanta, har du hørt det noen gang?» Fremprovosere en ekte reaksjon.

- Avslutt med å spørre hvordan de føler det har gått og hvordan de opplevde deg. På den måten blir du enda bedre.

Håper du føler deg intervju-beriket og er klar til å gyve løs på ditt neste ansettelseseventyr. Skulle du fortsatt føle deg utrygg bistår vi deg gjerne med hele, eller deler av prosessen.


We got you!

Toptemp web@toptemp.no