NO

RIKTIG KOMPETANSE PÅ RETT PLASS

6. Oct

Hvordan vi matcher økonomihodene med riktig arbeidsgiver

Økonomi -og finansavdelingen i Toptemp sitter på stor faglig kompetanse opparbeidet gjennom 10-15 års erfaring med rekruttering i økonomibransjen. De har vært med på reisen fagfeltet har hatt fra ren papir -og arkivlagring, til digitalisering og sky-løsninger. I over et ti-år har de bistått bransjen med å finne de riktige menneskene, matchet økonomi-hoder med drømmejobben og veiledet på begge sider av rekrutteringsprosessen.

Økonomibransjen er i endring på mange måter. Kunder som tidligere bare ønsket at en ekstern regnskapsfører skulle gjøre regnskapet for dem, kan nå få større innsyn i arbeidet som gjøres. Med bare noen få tastetrykk kan de logge seg inn på egne sider for oversikt over eget regnskap. I bransjen foregår det ikke bare stor digital utvikling, men også en stor omsetningsvekst. Denne veksten skaper et fortsatt behov for attraktive arbeidsplasser og riktig kompetanse på rett plass.

Hver dag jobber rekrutteringsrådgiverne i økonomigjengen med å finne de riktige hodene til stillinger som Fakturamedarbeider, Regnskapsfører eller Controller til både privat og offentlig sektor. Dette er nøkkelstillinger til enhver virksomhets økonomiske nøkkelhull. Som en fakturamedarbeider forsørger du virksomhetens kontinuerlige inntekt ved å sikre at midlene som skal komme inn gjør nettopp det. Som regnskapsfører passer du på at alle inntekter og kostnader blir tatt med inn i regnskapet slik at det blir riktig og fullstendig, hvilket er helt nødvendig for en fullkommen oversikt over virksomhetens likviditet. Som Controller vil du drive aktiv lønnsomhetsovervåkning, ha kontroll over hele regnskapet, samt bidra til verdiskapning og å styre virksomheten i riktig retning.

Pernille Christensen er rekrutteringsrådgiver i Toptemp og har arbeidet med regnskap -og økonomistillinger i mange år. Hennes erfaring, nysgjerrighet og lærevilje innen fagfeltet og bransjen, er essensiell for å blant annet kunne vite hva som skiller ulike controller stillinger fra hverandre, hvilke veier bransjen er på vei i, og ikke minst hvilken kompetanse som passer hvor. Den kunnskapen opparbeidet på avdelingen gjør at rekrutteringsrådgiverne effektivt kan matche kompetansen som finnes på arbeidsmarkedet med de riktige arbeidsgiverne.

Klikk her for å se stillinger innen økonomi og finans

Strategisk arbeidsmetodikk:

For å hele tiden kunne dekke behovet i markedet og samtidig tilby de attraktive jobbene innen økonomi -og finans, må rekrutteringsrådgiverne arbeide både langsiktig, strategisk og sirkulært. De bruker alle disponible verktøy, og ikke minst hverandres innsikt, for å være godt forberedt på det som kommer rundt neste sving.

På slutten av hvert år kommer det for eksempel en «topp» på behovet i markedet – på grunn av årsoppgjørene i januar. Da er det viktig at vi har de riktige kandidatene klare for å møte denne etterspørselen i markedet. Og den samme strategiske tankegangen bruker vi for å få kandidatene i de riktige jobbene. Når vi hele tiden har øret til bakken og vet både hva som finnes av muligheter og hvilke retninger bransjen er på vei i, er vi også godt beredt til å kunne tilby de attraktive stillingene.

Utfordre:

Med sterk kompetanse på fagfeltet, blir det også lettere å utfordre på begge sider av ansettelsesprosessen. Og det betyr flere ting. En arbeidsplass som søker en ny superhelt til å løse oppgavene de trenger, vil ofte ha mange tanker om hvem denne personen skal være, samt hvilken erfaring og kompetanse hen skal ha. Da blir det rekrutteringsrådgiverne sin jobb å utfordre forventningene. For det kan jo være at denne «10 av 10» kandidaten ikke eksisterer! Den eneste grunnen til at det går an å utfordre, uten at det går på bekostning av kompetansen som etterlyses, er årene med arbeid lagt ned på dette fagfeltet. Den faglige innsikten gjør at det også blir lettere å avdekke eventuelle hull i kompetansen hos en kandidat.

Oppfølging:

Den innsikten som kommer av å følge opp både kandidater og kunder er for rekrutteringsrådgiverne uvurderlig. Dette bidrar til å skape nye måter å jobbe på, men spesielt viktig er den tilliten og de gode relasjonene som høstes av god oppfølging.

Det å følge opp betyr for oss mange ting. Vi følger opp de ansatte vi har ute på prosjekter. Det vil ikke si at vi henger over skulderen på folk, men vi vil passe på at de trives, blir ivaretatt på samme måte som de faste ansatte og blir utfordret på det de ønsker. Det er også en verdi i å følge opp gjennom å møte både kandidaten og deres nye arbeidsgiver sammen. Dette forteller oss noe om hvordan stemningen er og hvorvidt dialogen mellom dem fungerer. Ikke bare er dette god innsikt å ha med seg videre til eventuelle nye prosesser de skal inn i, men også for andre samarbeid i fremtiden. En tredje viktig oppfølging vi gjør er med virksomheten selv. Og dette handler ikke bare om å forsørge at behovene deres ble møtt i deres nye lagmedlem, men for å stille viktige spørsmål som en ny arbeidsgiver kanskje ikke har tenkt på – som skaper en god onboarding for alle.

Et samarbeid med Toptemp sin økonomi -og finansgjeng trenger ikke å starte og stoppe med ansettelsen. Mange vender tilbake til sine rådgivere igjen og igjen, enten det gjelder å få gode råd om karriere, om ansettelse og arbeidsmiljø, for nye utfordringer i en ny jobb eller med et behov for nye ansatte. Pernille har selv en «open door policy». Hun bistår gjerne sine kandidater gjennom hele karriereløpet, fra autorisasjon som regnskapsfører til regnskapssjef.

Jeg har mange fine historier om mennesker jeg har fått gleden av å følge gjennom ulike stadier av karrieren. En kandidat jeg hadde hjulpet inn i en regnskapsjobb hadde arbeidet med dette en stund og ønsket å ta steget videre. Jeg rekrutterte henne til en stilling som Financial Controller. Etter hvert som arbeidsplassen trengte å nedbemanne tok kandidaten min kontakt med meg igjen. Og fordi vi hadde fått muligheten til å bli så godt kjent var det veldig lett å presentere vedkommende på en riktig og god måte ovenfor det nettverket jeg har. Samme dag ble hun derfor presentert for en ny stilling og fikk innkallelse til intervju. Jeg hadde også en annen kandidat som jeg for noen år siden hadde ansatt til et prosjekt som regnskapsmedarbeider, og som jeg siden har rekruttert til en stilling som regnskapssjef.

Og det er ikke bare når man har fått opparbeidet seg ny erfaring og kompetanse, og er klar for nye utfordringer, at man vender tilbake til rekrutteringsrådgiverne i økonomi -og finansgjengen. I rådgiverne finner man en kompetanse om bransjen og noen som kjenner deg godt! Ikke bare CV-en din, men hvem du er som person og hva du ønsker for fremtiden. Mange tar derfor kontakt også for å drøfte problemstillinger som oppstår i arbeidshverdagen. Det kan være godt å lufte vanskene fra arbeidslivet med familie og venner. Av og til trenger man dog et øre som ikke bare bryr seg, men som har faglig kompetanse på det du snakker om. Og det har Toptemp.

Pernille Christensen