NO

RIKTIG KOMPETANSE PÅ RETT PLASS

6. Oct

Hvordan vi matcher økonomihodene med riktig arbeidsgiver

Mer enn et tiårs erfaring med å rekruttere og bemanne innen økonomi -og finans, har gjort at vi har sett fagfeltets reise fra ren papir -og arkivlagring, til digitalisering og sky-løsninger. I over et tiår har vi bistått bransjen med å finne de riktige menneskene, matchet økonomi-hoder med drømmejobben og veiledet på begge sider av rekrutteringsprosessen.

Økonomibransjen er fortsatt i endring på mange måter. Bedrifter som ønsker en ekstern regnskapsfører, kan nå få større innsyn i arbeidet som gjøres. Med bare noen få tastetrykk kan de logge seg inn på egne sider for oversikt over eget regnskap. I bransjen foregår det ikke bare stor digital utvikling, men også en stor omsetningsvekst. Denne veksten skaper et fortsatt behov for attraktive arbeidsplasser og riktig kompetanse på rett plass.

Vi jobber med å finne de riktige hodene til stillinger som fakturamedarbeider, regnskapsfører eller controller til både privat og offentlig sektor. Dette er nøkkelstillinger for enhver virksomhets økonomiske nøkkelhull. Som en fakturamedarbeider forsørger du virksomhetens kontinuerlige inntekt ved å sikre at midlene som skal komme inn gjør nettopp det. Som regnskapsfører passer du på at alle inntekter og kostnader blir tatt med inn i regnskapet slik at det blir riktig og fullstendig, hvilket er helt nødvendig for en fullkommen oversikt over virksomhetens likviditet. Som controller vil du drive aktiv lønnsomhetsovervåkning, ha kontroll over hele regnskapet, samt bidra til verdiskapning og styre virksomheten i riktig retning.

Erfaring, nysgjerrighet og lærevilje innen fagfeltet og bransjen, er helt essensielt for blant annet å kunne vite hva som skiller ulike controller stillinger fra hverandre, hvilke veier bransjen er på vei i, og ikke minst hvilken kompetanse som passer hvor. Den kunnskapen gjør at vi effektivt kan matche kompetansen som finnes på arbeidsmarkedet med de riktige arbeidsgiverne.

Strategisk arbeidsmetodikk:

For å hele tiden kunne dekke behovet i markedet, og samtidig tilby de attraktive jobbene innen økonomi -og finans, må vi arbeide både langsiktig, strategisk og sirkulært – med alle tilgjengelige verktøy.

Et eksempel på dette er «toppen» som kommer på slutten av hvert år, grunnet årsoppgjørene i januar. Da er det viktig at vi har de riktige kandidatene klare, for å møte etterspørselen i markedet. Den samme strategiske tankegangen bruker vi for å få kandidatene i de riktige jobbene. Når vi har øret til bakken, og vet hva som finnes av muligheter og hvilke retninger bransjen er på vei i, er vi også godt beredt til å kunne tilby de attraktive stillingene. 

Utfordre:

Med sterk kompetanse på fagfeltet blir det også lettere å utfordre på begge sider av ansettelsesprosessen. Det betyr flere ting. En arbeidsplass som søker en ny medarbeider til å løse oppgavene de trenger vil ofte ha mange tanker om hvem denne personen skal være, i tillegg til hvilken erfaring og kompetanse hen skal ha. Da blir det vår jobb å utfordre forventningene. Det kan jo være at denne «10 av 10» kandidaten ikke eksisterer! På samme måte brukes faglig innsikt til å avdekke hull og utfordre kandidaten på kompetanse og erfaring.

Oppfølging:

Innsikten som kommer av å følge opp både kandidater og kunder er uvurderlig. Den bidrar til å skape nye måter å jobbe på, men spesielt viktig er den tilliten og de gode relasjonene som høstes av god oppfølging.

Å følge opp betyr mange ting. Vi følger opp de ansatte ute på prosjekter og sørger for at de trives, blir ivaretatt på samme måte som de faste ansatte og blir utfordret på det de ønsker. Det er også en verdi i å følge opp gjennom å møte både kandidaten og deres nye arbeidsgiver sammen. Dette forteller oss noe om hvordan dialogen fungerer. Ikke bare er dette god innsikt å ha med seg videre til eventuelle nye prosesser de skal inn i, men også for andre samarbeid i fremtiden. En tredje viktig oppfølging er med virksomheten selv. Og dette handler ikke bare om å forsørge at behovene deres ble møtt i deres nye lagmedlem, men for å stille viktige spørsmål som en ny arbeidsgiver kanskje ikke har tenkt på – som skaper en god onboarding for alle.

Mange vender tilbake til sine rådgivere igjen og igjen, enten det gjelder å få gode råd om karriere, om ansettelse og arbeidsmiljø, for nye utfordringer i en ny jobb eller med et behov for nye ansatte. Og vi står klare for å hjelpe.

Toptemp Network nina.trulsson@toptemp.no