TELEKOMTRENDER 2023

24. Aug

Telekomtrender i 2023 og kompetansebehovene i din bedrift

Forfatter og anerkjente AI-ekspert Bernard Marr forutså i sin artikkel i Forbes Magazine at AI, skyen, cybersikkerhet og ekte 5G ville være blant de viktigste telekomtrendene i 2023. I år har IKT Norge også startet sitt prosjekt som blant annet ser på klimaavtrykket ved utrullingen av fiber, og teknologien som kan begrense sporene bransjen etterlater seg på miljøet.

Som kompetanseforvalter er vi alltid interessert i utvikling og omveltning i de bransjene vi operer i. Telekom er blant de områdene i norsk industri der nye teknologier og tjenester dukker opp hele tiden. La oss ta en titt på trendene som skulle prege telekombransjen i 2023.

AI

Det oppdages hele tiden nye, kreative måter å bruke kunstig intelligens og maskinlæring på, og telekombransjen er intet unntak. Bransjen bruker allerede disse verktøyene til å effektivisere kundeservice og styre kommunikasjonsflyten på tvers av nettverk. De største aktørene bruker AI til å rekonfigurere nettverkene sine ettersom bruksbehovet endrer seg, til å oppdage mistenksom aktivitet på hele eller deler av nettverket og til å angripe direkte trusler på cybersikkerheten. Samspillet mellom et stadig mer komplekst trusselbilde og rask utvikling innen kunstig intelligens tyder på en spennende tid fremover med innovative bruksløsninger innen telekom.

Cybersikkerhet

Som samfunnets digitale grunnmur har telekombransjen lenge vært et attraktivt mål for cyberangrep. Det handler om hvordan telekombransjen fungerer som fasilitator for så mye av det vi gjør digitalt. Når du streamer The Last of Us på HBO, bruker epost-nettverket på jobben, til og med når du sjekker hvor mange skritt du har gått i dag på Apple Watch – alle disse digitale tjenestene blir muliggjort av telekom-operatører. Og nå blir cybersikkerhet bare enda viktigere. Økt brukskompleksitet skaper også økt risiko, og gjør opprustingen av cybersikkerhet avgjørende for telekombransjen, også i årene som kommer. 

Skyen

Cybersikkerhet er ikke et nytt konsept, men må brukes på nye og innovative måter også i fremtiden. Det samme kan sies om skyen. En av de viktigste grunnene til at bedrifter bruker skyen er skalerbarheten den muliggjør. I et uforutsigbart marked vil migrering til skyløsning gi bedrifter muligheten til å ruste opp når virksomheten går bra og etterspørselen er stor, og samtidig kunne skalere ned i dårligere tider. Ikke bare er dette et klart kostnadsbesparende grep i den daglige driften, men minimerer også kostandsrisikoen ved implementering av nye produkter og løsninger. Hvorfor? Fordi bedriften får muligheten til å rulle ut nye løsninger raskt og teste responsen hos kundegruppen, uten store tap knyttet til infrastruktur. Bedriftene har råd til å tilby mer, og de bedriftene som virkelig utnytter bruken av skyen vil ha et stort konkurransefortrinn i et marked der vinneren er den tilbyderen som raskest kan plassere produktene i hendene på kunden.

Ekte 5G

Hva menes egentlig med ekte 5G? Mange vil si at dagens 5G gjør det samme som 4G, bare raskere. Det er fordi teknologien ikke blir brukt i sin reneste form, men hviler på infrastrukturen til 4G. Derfor har vi enda ikke sett det fulle potensialet som ligger i et 5G-nettverk som bruker sin helt egne infrastruktur: ekte 5G. Vi vil kunne koble til flere enheter enn vi gjør i dag gjennom blant annet skivedeling, også kjent som «network slicing». Data vil kunne mellomlagres og behandles nærmere brukeren gjennom «edge computing», hvilket forhindrer forsinkelser. Vi får også muligheten til å bruke private nettverk, mobilnett som kun opererer og fungerer på et avgrenset område. Dette skaper større valgmuligheter og vil ha stor betydning for cybersikkerhet.

Les mer her.

Bærekraft

Bærekraft er ikke et overraskende tema for telekom-bransjen. Selv om løsningene til mange av klimautfordringene ligger i digitalisering, anerkjenner bransjen utslippsutfordringene også her. Gjennom IKT Norges helt nye prosjekt avdekker de hvordan microtrenching ikke bare er en mer miljøvennlig måte å legge fiber på, men at metoden er raskere og mer økonomisk. En slik «vinn-vinn-vinn-metode» må vi anta at tas med videre inn i årene som kommer. I prosjektet ses det også på hvordan flere sider av infrastrukturen påvirker utslipp og klima, som betydningen av mer eller mindre komplekse koder, og dataprosessering- og lagring.

Les mer her.

 

Telekom er en av landets mest spennende sektorer og en hjørnesten i norsk økonomi. Som et bindeledd mellom markedet og kompetansen det behøver er vi opptatt av å forstå behovene, både nå og i fremtiden. Denne forståelsen gir oss muligheten til å være gode samarbeidspartnere for kundene våre, og lar oss finne og koble på den riktige kompetansen til utfordringene som kommer.

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg som jobber innen telekom? Les mer her. 

Toptemp Network nina.trulsson@toptemp.no