NO

ELKRAFT

Jobbe innen elkraft?

Har du gått ingeniørhøyskole eller har du teknisk fagbrev? Vi ser stadig etter ingeniører med kompetanse innenfor elkraft. Se ledige stillinger innenfor ditt fagområde her.

 

Vi fant dessverre ingen stillinger

Hva er Elkraft?

Elektrisk kraft, eller Elkraft, er det fagområdet som omhandler fremstilling, bruk og distribusjon av elektrisk energi. Bransjen som tidligere fikk deg til å tenke på nasjonalromantiske vannhjul i skogen er og har lenge vært på en moderniserings- og digitaliseringsreise. På dette feltet, med sterke røtter i vannkraft og senere i olje -og gassutvinning, er det nå automasjon og alternativ energi som trender i bransjen. Her er Norge teknologisk ledende på verdensmarkedet, men det krever kontinuerlige innovative løsninger å holde på den posisjonen.

Elkraft er en interessant bransje i rask utvikling. Ikke bare er det en bransje med stor betydning for hverdagen til vanlige folk, men det er et fagfelt verdt å satse på spesielt som et nøkkelområde for det grønne skiftet. Nå mer enn noen gang er det viktig at vi produserer og bruker elektrisitet og strømnettet på en grønnere måte. Som ingeniør på dette feltet vil du derfor kunne være med å finne de gode løsningene som gjør en forskjell.

elektriker bilder-19
elektriker bilder-13
elektriker bilder-23

Hvem er du innen Elkraft?

Hvem er du som elektroinstallatør?

Som elektroinstallatør er du en av de viktigste faglig ansvarlige i el-virksomheten. Det er du som sørger for at de anleggene din virksomhet setter opp, er el- og brannsikre. Du er også med på å lage og reparere elektriske anlegg, utstyr og installasjoner. Som elektroinstallatør vil du utføre myndighetspålagte kontroller for både elektriske installasjoner, boliger, internkontroller i virksomheter og jordfeilsøk.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du installatørprøven på bakgrunn av en toårig utdanning som fagskoleteknikker med relevant fagbrev, eller relevant utdanning på master- eller bachelornivå. I tillegg foreligger det et krav om minimum 3-års praktisk erfaring etter endt utdanning enten som saksbehandler, elektroingeniør, innen installatørarbeid, prosjektering eller som prosjektleder. 

Les mer Lukk

Hvem er du som elektroingeniør?

Som elektroingeniør muliggjør du vår teknologiske hverdag gjennom arbeidet ditt med strøm og signaler. Du forbedrer allerede eksisterende elektriske anlegg og teknologi, og finner nye teknologiske løsninger. I denne rollen får du jobbe med prosjektet fra start til slutt, prosjektere og planlegge, lage og utvikle, drifte og vedlikeholde. Du kan jobbe som en rådgiver ovenfor kunder og bistå med deres teknologiske løsninger, eller være en teknisk støtte ut mot en rekke funksjoner, i tillegg til å bidra til innkjøpsbeslutninger.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du å ha gått teknisk fagskole, ha en bachelor eller master innen elektro, eller en grad som sivilingeniør innen elektro. Det er fint om du har gode kommunikasjonsevner for å kunne formidle tung teknisk informasjon til kolleger og kunder. Du må være ansvarlig, handlekraftig og ha en langsiktig tankegang.

Les mer Lukk

Hvem er du som elsikkerhetsingeniør?

Som elsikkerhetsingeniør vil du være ansvarlig for å kontrollere elektriske anlegg. Du vil bytte, fornye eller revidere bedrifters internkontrollsystemer og generelt bistå med informasjon rundt elsikkerhet. Dette er en viktig jobb som forhindrer farlige hendelser som kan oppstå grunnet utdaterte eller feilmonterte elektriske anlegg.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du et fagbrev innen elektro i tillegg til teknisk fagskole i elkraft.

Les mer Lukk

Hvem er du som serviceingeniør?

Ved alle elektriske installasjoner er det behov for deg som er serviceingeniør. Som serviceingeniør setter du i gang og vedlikeholder det tekniske utstyret til en elektrisk installasjon. Du gjør også supportarbeid ovenfor kunde slik at de skal kunne bruke det tekniske utstyret. Du er ansvarlig for leveranse, enten av mindre komponenter eller større innretninger. Denne stillingen kan innebære noe reising fordi du er avhengig av å være der anleggene er.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du ingeniørutdanning eller teknisk fagskole innen elektro. Av personlige egenskaper krever denne rollen at du er løsningsorientert, samarbeider godt og er selvstendig.

Les mer Lukk

Hvem er du som prosjektleder?

Som prosjektleder innen elkraft har du ansvaret for gjennomføringen av hele prosjektet, i henhold til kvalitet, økonomiske bestemmelser, tidsbegrensninger og andre gitte rammer. Du må kunne bruke ulike digitale verktøy, holde deg faglig oppdatert, i tillegg til å være strukturert.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du å ha gått teknisk fagskole, ha en bachelor eller master innen elektro, eller en grad som sivilingeniør innen elektro. Det skader heller ikke om du har tatt tilleggsstudier innen prosjektledelse.

Les mer Lukk

 

 

Hva har dere til felles?

Innen alle disse områdene vil du kunne jobbe for en rekke forskjellige kunder og må derfor kunne sette deg inn i hvilke HMS-betingelser som er gjeldende for den kunden du skal utføre oppgaver for. Vi jobber med noen av Norges ledende og mest interessante aktører innen elkraft som kan tilby sterke fagmiljøer, spennende oppgaver og gode muligheter for utvikling.

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE.

asplan viak karusell logo
el-tilsynet kundelogo
norpec logo
eureka logo
AFRY logo 600x600

KONTAKTPERSONER - ELKRAFT

Wenche Søgaard Moen Wenche Søgaard Moen Sr. Recruiting & Staffing Manager +4792256058
Jessie Mingjing Lee Karthum Jessie Mingjing Lee Karthum Sr. Recruiting & Staffing Consultant +4793835050
Erin Andreassen Erin Andreassen Director Agder +4748959848
Lars Thore Hestnes Lars Thore Hestnes Regional Manager Vestfold +4790478149

Nyttig lesestoff

5 spennende selskap innen elkraft

Jobber du i dag som ingeniør og vurderer karriere innen elkraft? De viktigste teknologiske utviklingstrekkene vi ser i samfunnet fremover er en stadig økende grad av elektrifisering, automatisering, digitalisering og bruk av dataressurser. Næringsliv, industri og samfunn vil i stadig økende grad ha ...

Les mer

Slik skriver du en bra søknad!

Du har skrevet og sendt ut en rekke søknadsbrev. Du har adressert kvalifikasjoner, skrevet om dine styrker og fremhevet din faglige kompetanse. Du har lesbar font og fet overskrift. Det burde være en smal sak å komme seg til intervju, tenker du. Men likevel kommer avslagene på løpende bånd.

Les mer

Hvordan skrive en god CV?

Det finnes ingen fasit på hvordan en CV skal se ut, men man bør likevel påse at man har med de mest essensielle elementene, som arbeidserfaring, utdannelse og personlig informasjon. Samtidig er det viktig å fremheve de små detaljene, som gjør at nettopp din CV skiller seg ut i søknadsbunken.

Les mer

Lurer du på noe?

Har du spørsmål rundt dine jobbmuligheter, søkeprosess eller andre praktiske spørsmål? Bare fyll inn dette skjemaet så blir du kontaktet av rett person fortløpende.