NO

SAMFERDSEL

Jobb innen samferdsel?

Med lav arbeidsledighet og et stadig økende behov for ingerniører, ser bedrifter at det kan være utfordrende å få tak i den virkelig gode arbeidskraften. Vil du bli med på reisen?

 

Vi fant dessverre ingen stillinger

Hva er samferdsel?

I dette langstrakte landet, hvor det sies at avstanden er like stor mellom Oslo og Tromsø som Oslo og Italia (selv om du i realiteten ikke kommer lenger ned enn til midten av Tyskland) er det behov for en infrastruktur som binder oss sammen og gir tilgang til de samme produktene og tjenestene for alle. Samferdsel handler om nettopp dette: å føre personer, varer eller informasjon fra ett sted til et annet, og på en trygg måte. Alle funksjonene må derfor planlegges og koordineres, utbygges, driftes, forvaltes og vedlikeholdes.

På dette fagområdet vil du som ingeniør gjerne fungere som en rådgiver. Det er du som planlegger, tegner og beregner, og fører tilsyn over spesifikke områder av prosjektet. Som rådgivende ingeniør på dette feltet er mulighetene mange. Du kan jobbe med alt fra planlegging av gater, tunnelprosjektering, drift og vedlikehold, samferdselselektro, VVS, VA og byggteknikk.

ingeniør bilder-59
ingeniør bilder-3
ingeniør bilder-53

Hvem er du innen samferdsel?

Hvem er du som rådgivende ingeniør innen elektro?

Som rådgivende ingeniør innen elektro, ofte også kalt RIE, fungerer du som en prosjektleder, prosjekterende eller byggleder. Ditt område på prosjektet er alle de tingene som krever gode løsninger for strøm og elektrisk anlegg. Typiske arbeidsoppgaver kan være utredninger, systemplanlegging, systemanalyse og vernkoordinering, oppdragsledelse, prosjektering og oppfølging i byggefase. En av dine viktigste oppgaver er likevel å gi råd til oppdragsgiver, byggherren eller andre elektroinstallatører. Du vil følge opp det elektrofaglige på en byggeplass, økonomien på ditt område av prosjektet og gjøre utredninger.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du en utdanning som sivilingeniør kombinert med et elektrofagbrev. Dersom du har noe erfaring på feltet vil det også være lettere å gi gode råd og ta de riktige beslutningene. Av personlige egenskaper krever denne rollen at du jobber strukturert og samarbeider.

Les mer Lukk

Hvem er du som rådgivende ingeniør innen VVS?

VVS står for varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk. Dette feltet dreier seg i all hovedsak om installasjon og drift av inneklimaanlegg, løsninger for ventilasjons- og varmestyring, samt miljø- og sanitæranlegg. Som rådgivende ingeniør innen VVS, også kalt RIV, er du ansvarlig for prosjektering og rådgivning innen alle VVS-tekniske fag i alle faser av prosjektet. Du vil sitte med fagansvaret innen ett eller flere VVS-fag, utarbeide anbudsdokumenter og kostandsoveslag, i tillegg til å lede oppdrag.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du en utdannelse som sivilingeniør eller en mastergrad, gjerne med relevant erfaring innen prosjektering av VVS-tekniske anlegg. Fordi denne rollen er en del av et større prosjekt med flere aktører er det nødvendig å ha gode og tverrfaglige samarbeidsevner.

Les mer Lukk

Hvem er du som rådgivende ingeniør innen VA?

VA står for vann og avløp, og det er på dette feltet vannforsyningen og kvaliteten på vannet blir ivaretatt og kontrollert. Som rådgivende VA-ingeniør vil du derfor jobbe med vannforsyning, hydraulikk, avløpsteknikk, kommunalteknikk og pumper. Typiske arbeidsoppgaver vil være å planlegge og prosjektere for vann og avløpsløsninger, gjøre beregninger for hydraulikk og flom, lage modeller, tegninger, rapporter og dokumenter for anbud, i tillegg til overvannshåndtering. Som rådgivende VA-ingeniør vil du være med på planlegging, utredning og prosjektering av vann og avløpsanlegg, helt fra start til slutt.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du en ingeniørutdanning, gjerne med en fordypning i VA. Denne rollen krever også at du evner å jobbe tverrfaglig og er løsningsorientert.

Les mer Lukk

Hvem er du som rådgivende ingeniør innen byggeteknikk?

Som rådgivende ingeniør innen byggeteknikk, også kalt RIB, vil du drive med prosjektering av alle typer konstruksjoner. Din hovedoppgave vil være å ivareta byggkonstruksjonens sikkerhet og sørge for at bygget er stabilt under bygg og bruk. Du vil skissere og etablere bæresystemer, beregne, dimensjonere og utarbeide ulike tegninger for byggeprosjektet, mengdeberegne, kontrollere, og opprette av kontraktsforhold med ulike entreprenører.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du en ingeniørfaglig utdanning med noe relevant arbeidserfaring. Du må jobbe tverrfaglig og samarbeide tett med ulike aktører på prosjektet.

Les mer Lukk

Hva har dere til felles?

Innen alle disse feltene vil du kunne jobbe for en rekke forskjellige kunder og må derfor kunne sette deg inn i hvilke HMS-betingelser som er gjeldende for den kunden du skal utføre oppdrag for. Vi jobber med noen av Norges ledende og mest interessante aktører innen samferdsel som kan tilby sterke fagmiljøer, spennende oppgaver og gode muligheter for utvikling.

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE.

asplan viak karusell logo
el-tilsynet kundelogo
norpec logo
eureka logo
AFRY logo 600x600

KONTAKTPERSONER - SAMFERDSEL

Wenche Søgaard Moen Wenche Søgaard Moen Sr. Recruiting & Staffing Manager +4792256058
+
Erin Andreassen Erin Andreassen Senior Manager +4748959848
Lars Thore Hestnes Lars Thore Hestnes Regional Manager Vestfold +4790478149

Lesestoff fra jobbguiden

Slik skriver du en bra søknad!

Du har skrevet og sendt ut en rekke søknadsbrev. Du har adressert kvalifikasjoner, skrevet om dine styrker og fremhevet din faglige kompetanse. Du har lesbar font og fet overskrift. Det burde være en smal sak å komme seg til intervju, tenker du. Men likevel kommer avslagene på løpende bånd.

Les mer

Hvordan skrive en god CV?

Det finnes ingen fasit på hvordan en CV skal se ut, men man bør likevel påse at man har med de mest essensielle elementene, som arbeidserfaring, utdannelse og personlig informasjon. Samtidig er det viktig å fremheve de små detaljene, som gjør at nettopp din CV skiller seg ut i søknadsbunken.

Les mer

Lurer du på noe?

Har du spørsmål rundt dine jobbmuligheter, søkeprosess eller andre praktiske spørsmål? Bare fyll inn dette skjemaet så blir du kontaktet av rett person fortløpende.