Teknisk selger Elektro / VVS / Energi og Miljø Teknisk innkjøper Prosessingeniør Service engineer Process engineering Serviceingeniør Elkraft

Grønt er skjønt, der bør vi være enige. Og vi tror gresset vil være grønnere på vår side av gjerde, dersom du kjenner deg igjen i følgende:  

 • Lysten til å være med på å gjøre norsk industri mer energieffektiv og dermed bidra til lavere utslipp og økt lønnsomhet i det grønne skiftet
 • Kjennskap til generelle normer og krav som leverandør til norsk industri
 • Erfaring med salg av armatur, varmevekslerløsninger og liknende til prosessindustri
 • Kreative evner og ser muligheter for forbedring av prosesser og hjelpesystemer
 • Teoretisk grunnlag for å foreta beregninger og dimensjonering av utstyr o.l. Gjerne ingeniørutdannelse, eller opparbeidet kompetanse som gir tilsvarende kvalifikasjoner
 • Sosial og liker å omgås mennesker, gi råd og motiveres av å se at innsatsen gir synlige resultater
 • Selvstendig og planmessig arbeid, men samtidig kunne samarbeide tett med dine kolleger

 

Sammen bidrar vi til det grønne skiftet

Vi i Ensonor er leverandør av energieffektive løsninger til varmetekniske/termiske prosesser, og er med og bidrar til at norsk industri får lavere utslipp og økt lønnsomhet. Du kjenner deg trygg når det kommer til prosessindustri og teknisk salg, og sammen deler vi har en felles interesse i det grønne skiftet. Dersom dette klinger symfonisk i dine ører, så la oss ta en nærmere prat.

Teknisk selger i Ensonor AS vil oppleve en variert, utviklende og ikke minst meningsfylt hverdag. Et viktig element er utarbeidelse av løsningsforslag i tett samarbeid med kunder, leverandører og kolleger. Stillingen omfatter naturlig nok kundebesøk, inkludert gjennomgang av anlegg for å finne tiltak for effektivisering av energiforbruk, og effektiv drift av prosessene. Salg av tjenestene; driftskontroll, service, montasje og oppstart av anlegg vil også inngå i salgsavdelingens daglige arbeid.

 

What’s in it for me?

I tillegg til å ta et samfunnsansvar så kan vi tilby:

 • Gode konkurransedyktige betingelser 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Svært godt arbeids- og læringsmiljø
 • God mulighet for å være å påvirke bedriftens strategiske utvikling
 • Bilordning

 

Litt tørre kjedelige fakta om deg, men like fullt viktige:

 • Bosted sentralt på Østlandet er en fordel, og arbeidssted fra leid kontorfellesskap sentralt Østlandet eller etablerte kontorlokaler (hovedkontor) i Tønsberg, Vestfold.
 • Gode språkkunnskaper innen norsk/engelsk.
 • Førerkort kl. B er en forutsetning

 

 

 

Nysgjerrig på flere av våre stillinger?

Sjekk ut toptemp.no om du vil søke gjennom flere ledige stillinger, eller lese mer om hvordan du kan lande drømmejobben. Vi har 30 års erfaring med å finne og formidle talenter både nasjonalt og internasjonalt, til et bredt spekter av fagområder. Og nå, er vi nysgjerrige på deg!