620x355 Forretningsmann.jpgGENERELLE VILKÅR FOR ARBEIDSLEIE FRA AMESTO TOP TEMP

Vilkårene regulerer forholdet mellom partene og omfatter leie av arbeidskraft hvor oppdragsgiver har instruksjonsretten for de utleide medarbeiderne.

Vilkårene er basert på alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft utarbeidet av NHO Service i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge.

Last ned pdf 

 

Se også: Top Temp sertifisert arbeidsgiver

Top Temp er revidert arbeidsgiver

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem av NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Les mer om sertifiseringen