Top Temp er revidert arbeidsgiver

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem av NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom revisjon av følgende områder: Ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølgning av langtidssykemeldte samt stillingsvernet. Revisjonen skjer hvert andre år.

Hva betyr ordningen for våre kunder og kandidater?

At vi er sertifisert som "Revidert Arbeidsgiver" bekrefter at Top Temp etterlever sentrale prinsipper i arbeidsmiljøloven og opptrer som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver. 

Les mer om ordningen på NHO sine hjemmesider

 Top Temp - Revidert Arbeidsgiver

RA-bevis Amesto TT AS.pdf

Rekruttering- og bemanningsbyrå

Top Temp har siden 1990 funnet tusenvis av kvalifiserte medarbeidere og vikarer til våre kunder innen privat og offentlig sektor. Vi er en del av Amesto, et norskeid konsern som jobber med outsourcing av regnskap og lønn, rekruttering, forretningssystemer og oversettelser.