NO

BYGG OG ANLEGG

Jobb innen bygg og anlegg?

Vi i Toptemp har til enhver tid en rekke ledige stillinger innen bygg og anlegg og kan tilby unike muligheter tilpasset deg og dine ønsker. Vi har fokus på å formidle fagpersonell med riktig kompetanse til riktig jobb og leverer personell til et bredt spekter av norske virksomheter. Så kjære superhelt, don’t fly away! Sjekk heller ut våre ledige stillinger under.

 

Vi fant dessverre ingen stillinger

Hva er bygg og anlegg?

Blant de største næringene i Norge finner vi byggenæringen. På landsbasis kommer byggenæringen som nummer to etter olje og gass, men er distriktenes definitive nummer én! Med omtrent 260 560 ansatte fordelt på ca. 57 000 bedrifter, er dette en omfattende bransje med mange flinke folk. Og det er vi glade for. For det er her landet utbygges, forbedres og ivaretas.

Dette er fagområdet der bygging og reparasjoner av anlegg, oppføring, vedlikehold, reparasjoner, ombygging og nedriving av bygninger foregår. Her er utviklingsmulighetene store fordi du kan jobbe med smarte løsninger til bygg der mennesker arbeider og bor, bygg innen helse og omsorg, kultur og utdanning, og infrastruktur. De som jobber med bygg og anlegg har gjerne en utdannelse innen en rekke tekniske fagområder. Noen har også bakgrunn fra samfunnsfag og realfag. På den måten har de fått kunnskap om planlegging og prosjektering av nye bygg og anlegg, både fysisk og teknisk, og om vedlikehold av eldre bygg.

En så omfattende næring strekker seg naturligvis over hele landet. Her finnes det muligheter for deg som ingeniør uansett hvor du bor!

ingeniør bilder-12
ingeniør bilder-5

Hvem er du i bygg- og anleggsbransjen?

Hvem er du som byggingeniør?

Som byggingeniør er du ofte lederen på byggeplassen. Det er du som utreder, planlegger og gjennomfører byggeprosjektet. Det blir stadig viktigere at byggingeniøren også har kompetanse på bærekraftige løsninger og om hvordan disse kan gjøre bygget og byggeprosessen grønnere.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du en treårig bachelorgrad i ingeniørfag.

Les mer Lukk

Hvem er du som byggeleder?

Som byggeleder organiserer du arbeidet på vegne av byggherren og er ansvarlig for at alt ved prosjektet foregår smertefritt. Her er det ikke bare den faglige kompetansen som veier tungt, men dine sterke kommunikasjonsevner, samarbeidsvilje, evne til å ta beslutninger og være løsningsorientert. På mindre prosjekter vil en byggleder som regel rapportere direkte til byggherren og på større prosjekter til en prosjektleder.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du ha gått teknisk fagskole innen bygg og ha en bachelor eller master innen ingeniørfag. Personlig krever denne rollen at du er fremoverlent og kan innhente beslutningene som bare byggherren kan ta, til riktig tid.

Les mer Lukk

Hvem er du som anleggsleder?

Som anleggsleder er du ansvarlig for alle deler av driften på byggeplassen. Det vil si alt fra fremdrift på prosjekt til arbeidsmiljøet på byggeplassen og HMS. Andre ansvarsområder kan være innkjøp, kontrakter og bemanning.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du som regel lang arbeidserfaring i tillegg til en teknisk utdannelse. Dine personlige egenskaper og lederevner vil også være viktige fordi du har personalansvar på byggeplassen.

Les mer Lukk

Hvem er du som prosjektleder eller prosjektingeniør?

Som prosjektleder eller prosjektingeniør innen bygg og anlegg har du ansvaret for gjennomføringen av hele prosjektet, i henhold til kvalitet, økonomiske bestemmelser, tidsbegrensninger og andre gitte rammer. Du må kunne bruke digitale verktøy, holde deg faglig oppdatert og være strukturert.

For å jobbe som prosjektleder eller prosjektingeniør på dette området trenger du en utdanning som byggingeniør, enten på bachelor eller masternivå, eller en grad som sivilingeniør. Det skader heller ikke om du har tatt tilleggsstudier innen prosjektledelse og økonomi. 

Les mer Lukk
ingeniør bilder-22

Hvem er du som produksjonsleder?

Som produksjonsleder er produksjonsplanlegging noe av det viktigste du gjør. Det kan innebære å utarbeide ukeplaner, månedsplaner eller planlegging av teamarbeid. Som produksjonsleder er det du som skal sørge for at produksjonen skjer i henhold til målene som er satt for økonomi, fremdrift og kvalitet. Du er med på å påvirke beslutninger, og koordinerer og kontrollerer utførelsen.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du en byggeteknisk utdanning i tillegg til gode samarbeidsevner.

Les mer Lukk

Hvem er du som ITB-ansvarlig?

ITB står for Integrerte Tekniske Bygginstallasjoner. Som ITB-ansvarlig må du kunne knytte alle de tekniske installasjonene i bygget sammen på en energieffektiv, kostnadseffektiv og trygg måte. Dette krever at du planlegger og tenker helhetlig. Som ITB-ansvarlig vil du komme på banen i prosjektet like tidlig som øvrige planleggere, rådgivere og arkitekter, for å sørge for at ITB-hensyn blir tatt fortløpende gjennom hele prosjektet. I denne rollen vil du fungere som både rådgivende og prosjekterende.

For å kunne besvare de behovene som ligger i denne rollen trenger du utdanning som automasjonsingeniør eller sivilingeniør. Også i denne rollen er personlige egenskaper viktige. Du må kunne forholde deg til ulike entreprenører for å hindre svikt i integrasjonen av de tekniske løsningene, og da er det viktig å være god på kommunikasjon og relasjonsbygging.

Les mer Lukk

Hvem er du som BIM-tekniker og BIM-koordinator?

BIM står for Building Information Modelling, altså bygningsinformasjonsmodellering. Dette er i praksis digitale modeller av bygget og alle de tekniske installasjonene som skal være der i en 3D-modell. Fordelen med BIM er at det muliggjør en simulering av hele byggeprosessen i tillegg til å forutse og redegjøre for alle feilene som kan oppstå. Når man kan se de mulige fremtidige feilene på prosjektet før «breaking ground», sparer man mye penger. Derfor tar BIM større og større plass i byggenæringen og du som kan BIM vil ha verdifull kompetanse!

Som BIM-tekniker vil du jobbe med å modellere opp byggene i 3D, der du bygger hele bygget på PC. Som koordinator er du derimot ansvarlig for å styre BIM-prosjektene og aktivitetene, og sørge for at designene fungerer sammen. Som BIM-tekniker er det viktig at du har praktisk erfaring innen bygg ettersom det du modellerer skal bygges i virkeligheten. Som BIM-koordinator har du gjerne noe erfaring som prosjekterende eller rådgivende ingeniør, og det er en fordel om du har noe kunnskap om BIM-verktøy.

Les mer Lukk

Hva har dere til felles?

Innen alle disse feltene vil du kunne jobbe for en rekke forskjellige kunder og må derfor kunne sette deg inn i hvilke HMS-betingelser som er gjeldende for den kunden du skal utføre oppdrag for. Vi jobber med noen av landets ledende og mest interessante aktører innen bygg og anlegg som kan tilby sterke fagmiljøer, spennende oppgaver og gode muligheter for utvikling!

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE.

asplan viak karusell logo
Advansia logo
el-tilsynet kundelogo
norpec logo
eureka logo
AFRY logo 600x600

KONTAKTPERSONER - BYGG OG ANLEGG

Wenche Søgaard Moen Wenche Søgaard Moen Sr. Recruiting & Staffing Manager +4792256058
Jessie Mingjing Lee Karthum Jessie Mingjing Lee Karthum Sr. Recruiting & Staffing Consultant +4793835050
Erin Andreassen Erin Andreassen Director Agder +4748959848
Lars Thore Hestnes Lars Thore Hestnes Regional Manager Vestfold +4790478149

Lesestoff fra jobbguiden

Slik skriver du en bra søknad!

Du har skrevet og sendt ut en rekke søknadsbrev. Du har adressert kvalifikasjoner, skrevet om dine styrker og fremhevet din faglige kompetanse. Du har lesbar font og fet overskrift. Det burde være en smal sak å komme seg til intervju, tenker du. Men likevel kommer avslagene på løpende bånd.

Les mer

Hvordan skrive en god CV?

Det finnes ingen fasit på hvordan en CV skal se ut, men man bør likevel påse at man har med de mest essensielle elementene, som arbeidserfaring, utdannelse og personlig informasjon. Samtidig er det viktig å fremheve de små detaljene, som gjør at nettopp din CV skiller seg ut i søknadsbunken.

Les mer

Lurer du på noe?

Har du spørsmål rundt dine jobbmuligheter, søkeprosess eller andre praktiske spørsmål? Bare fyll inn dette skjemaet så blir du kontaktet av rett person fortløpende.