Administrasjon / Kontor / Personal Teamleder

ROSA opererer den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel og bistår voksne menneskehandelsutsatte av alle kjønn og utnyttelsesformer. ROSA er et landsdekkende, døgnåpent tilbud som bl.a. tilbyr trygge oppholdssteder, juridisk rådgiving, helsetjenester, utdanningstilbud og aktiviteter. Vi leter nå etter en fagleder som ønsker å bidra med viktig og meningsfylt arbeid, og jobbe med mennesker som er utnyttet til menneskehandel.

ROSA har tre ansatte som betjener hjelpetelefonen, driver informasjonsarbeid og koordinerer og bistår menneskehandelsutsatte over hele landet. Tiltaket driftes av Krisesentersekretariatet, som er en interesseorganisasjon for krisesentre i Norge, på mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.

I ROSA vil du møte svært varierte arbeidsoppgaver, og det er derfor viktig at du er allsidig, kreativ og trives i en hektisk arbeidshverdag. 
Vi ser etter deg som er empatisk og som samarbeider godt med andre. Du liker å jobbe selvstendig, men trives også med å være en del av et team.  Rollen rapporterer til daglig leder i Krisesentersekretariatet, som har personalansvar for alle ansatte i tiltaket. 

Sentrale arbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil være:

 • Daglig administrering og drift av ROSA

 • Lede og forvalte ROSAs faglige arbeid med å yte bistand til ofre for menneskehandel i Norge

 • Overordnet ansvar for ROSAs politiske pådriverarbeid, nettverksarbeid og utadrettede virksomhet, inkludert talsperson og pressekontakt

 • Budsjettansvar, økonomistyring og søknadsarbeid knyttet til innhenting av midler

 • Legge til rette for samarbeidet med krisesentre og øvrige samarbeidspartnere i oppfølging av ofre for menneskehandel

 • Samtaler og oppfølging av personer som blir henvist til ROSA

 • Andre arbeidsoppgaver kan tilfalle stillingen

Hvem er du?
Fordi dette er et internasjonalt felt er det viktig at du har gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Dette er en bred rolle og vi har naturligvis mange ønsker på kvalifikasjonslisten, men det viktigste for oss er at du er personlig egnet for rollen. 
Du må være en god og tydelig leder, en god lagspiller, være beslutningsdyktig og ikke minst tåle å stå i tøffe stormer. 

Vi kan tilby en spennende og meningsfull arbeidshverdag med engasjerte kolleger innenfor et utfordrende fagfelt. 
Vi holder til i trivelige lokaler sentralt i Oslo sentrum i nærheten av Jernbanetorget. 

Du vil også få:

 • Tariffregulert lønn og arbeidsplass 

 • Medlemskap i KLP

 • Fleksitidordning og gode feriebetingelser

 • Bedriftshelsetjeneste

 • Tilgang til treningsrom og en time trening i uken

 

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

 

 

 

 

Nysgjerrig på flere av våre stillinger?

Sjekk ut toptemp.no om du vil søke gjennom flere ledige stillinger, eller lese mer om hvordan du kan lande drømmejobben. Vi har 30 års erfaring med å finne og formidle talenter både nasjonalt og internasjonalt, til et bredt spekter av fagområder. Og nå, er vi nysgjerrige på deg!