La Top Temp ta seg av bemanningen

Vår kjernekompetanse er rekruttering og personalutleie. Med nærmere 100.000 kandidater i CV-databasen er det stor sannsynlighet for at vi har en kandidat som passer din bedrift. Våre erfarne rådgivere har et omfattende nettverk i markedet og løpende kontakt med personer som kan løse ditt personalbehov.

Våre tjenester

Vi gjennomfører jobbanalyse

For å være sikre på at vi finner riktig kandidat, besøker vi bedriften din. Vi starter med å gjennomføre en grundig jobbanalyse som er selve fundamentet i rekrutteringsprosessen. En jobbanalyse er en systematisk måte å innhente informasjon, slik at vi får et tydelig bilde av krav og kompetanse som skal til. Det er disse kravene som ligger til grunn når vi vurderer og anbefaler kandidater til stillingen.

Fokus på kompetanse, rådgivning og oppfølging

Alle våre kandidater og kunder skal føle seg prioritert gjennom hele rekrutteringsprosessen. Våre erfarne og engasjerte rekrutteringsrådgivere er sertifisert rekrutteringspersonell hos DNV. Dette skal sikre deg som kunde riktig personell og våre kandidater en stilling de vil mestre, trives med og utvikles i.

Ulike rekrutteringsmetoder

Ulike stillinger krever ulike rekrutteringsmetoder. Du som kunde velger selv om vi skal bistå i hele eller deler av rekrutteringsprosessen. Hos oss kan du være trygg på at rekrutteringsrådgiverne er sertifiserte brukere av psykologiske tester og evnetester. I tillegg har de et omfattende nettverk i markedet, slik at vi raskt kan løse ditt bemanningsbehov.

Vår jobb er å finne riktig person

Alle våre kandidater er personlig intervjuet og kvalitetssikret før de møter deg som kunde. Det gjør at vi ikke bare finner talentet, men også den personligheten som passer inn i din bedrift.

HR-løsninger som passer for bedriften din

Vi følger opp hele ansettelsesforholdet med kandidaten. Fra medarbeidersamtaler til lønnskjøringer - vi gjør det, slik at dere kan fokusere på andre ting.

Feilansettelser koster bedriften dyrt

Ikke bare i form av penger, men også fordi man må starte rekrutteringsprosessen helt på nytt igjen med blandt annet intervjurunder og nye referansesjekker.

Dokument 

Våre erfarne rekrutteringsrådgivere gjennomfører over 4000 oppdrag i året. 

Her møter du noen av dem:

IT
Pål Stendebakken

Pål Stendebakken

Senior rekrutteringsrådgiver

Kundeansvarlig

Merkantile stillinger
Mona Rustad

Mona Rustad

Senior rekrutteringsrådgiver

Kundeansvarlig

Økonomi og finans
Linda Øverland

Linda Øverland

Bid & Contract Advisor

Noen av våre samarbeidspartnere

«Vi har over flere år hatt gleden av godt samarbeid med TopTemp. Dette har resultert i flere vellykkede rekrutteringer og verdifull rådgivning ifm et vesentlig antall rekrutteringsprosesser. Kompetanse er vår viktigste asset, og rekruttering av mennesker med riktig bakgrunn og gode holdninger er helt kritisk for å lykkes.»

Bjørn Nordby, Teknisk Direktør
 

«Vi har hatt et godt samarbeid med Top Temp i flere år og er godt fornøyd med måten de har bistått i bemanningsprosessen. Oppfølgingen har vært god og de snur seg raskt rundt for å finne den rette kandidaten. Vi føler at både våre interesser og kandidatenes blir godt i varetatt»
Eirik Alexander Olufsen, Leder Customer Operations

«Vi har brukt Top Temp som rekrutteringsbyrå til kundeservice i flere år, og er godt fornøyd. De er flinke til å levere gode og kvalifiserte kandidater. Ikke minst så har de blitt godt kjent med banken over tid, og finner personer som passer godt inn i miljøet. Vi har endt opp med å ansette flere på kontrakt som i utgangspunktet var ansatt som vikarer.»

Vibeke Bratlie, Leder kundeservice

«Skydda har i mange år hatt et tett og godt samarbeid med Top Temp i forbindelse med nyansettelser. For oss er det avgjørende at vi ansetter de rette menneskene og Top Temp kjenner vårt behov, arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver som gir en trygghet i denne prosessen. Vi er svært fornøyd med samarbeidet og kommer garantert til å fortsette å bruke Top Temp i fremtiden!»

Vegard Aune, Landssjef personlig verneutstyr

House of Consulting

«House of Consulting er et nettverksbasert konsulentselskap. Vi har inngått et strategisk samarbeid med Top Temp for å tilby kunder totalleveranse innen IT-bemanning. Sammen leverer selskapene vikarutleie, rekruttering til faste stillinger og utleie av konsulenter rettet mot ledelse, rådgivning og tyngre IT-kompetanse. Vi ønsker sammen med Top Temp å være en totalleverandør på IT, og våre kunder skal se verdien av leveransesamarbeidet. Vi er meget godt fornøyd med å samarbeide med et så stort, kompetent og profesjonelt bemanningsselskap som Top Temp.»
 
Mari Ann Vassgård , Daglig leder i House of Consulting

UNIT4 Agresse AS

«UNIT4 Agresso AS leverer ERP-systemet Agresso med tilhørende konsulenttjenester og kundeservice til det norske markedet. Sammen med sine partnere betjener selskapet ca. 850 kunder i Norge. UNIT4 Agresso AS er et datterselskap av UNIT4 NV som har sitt hovedkontor i Holland. Unit4 har benyttet seg av Top Temp’s temporære bemanningstilbud ved flere anledninger. Vi opplever en profesjonell og dyktig stab som har ivaretatt vårt midlertidige behov for bemanning på en utmerket måte. Særlig vil vi berømme flexibilteten og evnen til å sette seg inn i vårt konkrete bemanningsbehov. Vi anbefaler gjerne Top Temp og deres tjenester innenfor dette bemanningsfeltet.»

Nils Morten Minde, HR Manager

Gå til toppen